donderdag 4 januari 2018

Nogmaals Storm van 's-Gravezande

Op 6 april 1803 is te Den Haag geboren: Eduard Hendrik Jan, zoon van Eduard Hendrik Jan Storm van 's-Gravezande en Hendrika Hendriks:


Aan zijn nageslacht heb ik al eerder aandacht besteed, zie link

Over de vader van Eduard Hendrik Jan, eveneens Eduard Hendrik Jan geheten, was tot nu toe weinig te vinden. Onlangs vond ik toevallig zijn huwelijksinschrijving. Hij blijkt op 28 augustus 1803 in Den Haag, kort na de geboorte van zijn zoon, getrouwd te zijn, niet met de moeder van zijn zoon, maar met Sophia Margareta Corving:


De bruidegom heet dan Ewoud Hendrik Johan Storm van 's-Gravesande en is te Eindhoven geboren. Uit het Nederduits-gereformeerd doopboek van Eindhoven blijkt dat hij op 27 juni 1774 aldaar is geboren en op 3 juli 1774 gedoopt, zoon van Jacob Charel Storm van 's-Gravezande en Johanna Juliana Coenders van Huijsing:

In het Nederlands Adelsboek van 1952 en ook dat van 2009 worden de ouders van Ewoud Hendrik Johan weliswaar vermeld op respectievelijk pag. 60 en 124, maar Ewoud Hendrik Johan zelf niet.
Uit het huwelijk Storm van 's-Gravezande/Corving is slechts één kind geboren, een dochter Cornelia Johanna Juliana, geboren Gorinchem 9 augustus 1804. Zij trouwt op 28 maart 1821 te Den Haag met Hubertus van Vianen:


De bijlagen bij deze huwelijksakte bevatten enkele interessante akten. Behalve het doopextract van de bruid bevat de bijlage ook een akte van bekendheid gepasseerd voor de vrederechter in Den Haag op 8 maart 1821, waaruit blijkt dat de vader van de bruid op 28 april 1806 te Coblenz is overleden. Ook blijkt uit de bijlagen, dat de moeder van de bruid op 27 juli 1809 te Doesburg is overleden:


In het originele begraafboek van Doesburg staat vermeld, dat Sophia Margaretha Corving bij haar overlijden slechts 21 jaar oud was en dat lijkt me gezien haar huwelijk zes jaar eerder, niet erg waarschijnlijk:


Cornelia Johanna Juliana Storm van 's-Gravezande is op 17 januari 1829 te Delft overleden. Haar weduwnaar Hubertus van Vianen is op 23 maart 1844 in Den Haag overleden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten