donderdag 14 november 2019

Niet altijd worden verzoeken tot naamswijziging ingewilligd

Adrianus Albartus van Klinkenberg werd op 19 november 1876 te Echteld geboren, als zoon van Jelis Gijsbert en Janna Albarta van Dorland:


Zijn broer Marius werd op 7 januari 1878 te Echteld geboren:


In 1901 vragen zij de Koningin om hun achternaam te mogen wijzigen in van Klinkenberg van Dortland. Reden daarvoor is, dat de enige broer van hun moeder onlangs ongehuwd is overleden en daardoor de achternaam van Dortland dreigt uit te sterven (Nederlandsche Staatscourant van 11 oktober 1901):


De naamswijziging is echter niet doorgegaan, zoals ook al bleek uit de geboorteakten van de beide broers (geen kantmelding).

Adrianus Albertus overleed als Adrianus Albartus van Klinkenberg op 11 november 1940 te Echteld, echtgenoot van Elizabeth Jacoba van Riemsdijk (gehuwd Echteld 22 september 1910):


En ook zijn broer Marius overleed met de achternaam van Klinkenberg op 28 januari 1944 te Echteld, als echtgenoot van Adriana Sandrina van Riemsdijk (gehuwd Echteld 19 mei 1909, Adriana Sandrina is een zus van Elizabeth Jacoba):


Een tweede voorbeeld van een naamswijziging die niet doorging, betreft Alida Bouhof, geboren Valburg 5 juni 1894, dochter van Johanna Bouhof:


Haar voogd Sieuwert de Wolf, wonende te Enkhuizen, vraagt de Koningin op 22 maart 1902 of hij de achternaam van zijn pupil mag wijzigen in de Wolf (Nederlandsche Staatscourant van 25 maart 1902):


De naamswijziging is echter niet doorgegaan, zoals blijkt uit de overlijdensakte van Alida. Zij overleed als Alida Bouhof op 24 januari 1903 te Enkhuizen:


donderdag 7 november 2019

Een vondeling uit Nuland, die én een nieuwe achternaam én nieuwe voornamen kreeg (2)

De heer Donkers is directeur der gemeentegasfabriek als hij zich in Oss vestigt. De vondeling ondergaat twee naamsveranderingen. Eerst wordt bij Koninklijk Besluit van 16 januari 1922 haar achternaam gewijzigd in Donkers en drie maanden later krijgt zij bij vonnis van de rechtbank van 20 april 1922 de voornamen Clementia Elfrida Maria. De echtelieden vertrekken op 23 mei 1923 met hun pleegkind naar Bussum:


Voordat de wijziging van achternaam een feit was, heeft de heer Donkers in 1920 een verzoek tot naamswijziging van zijn pupil gericht aan Hare Majesteit de Koningin (Nederlandsche Staatscourant van 19 juli 1920):


De volledige geboorteakte van Maria van Nuland inclusief twee kantmeldingen ziet er als volgt uit:


De heer Donkers en echtgenote en pleegkind vestigen zich op 28 april 1936 komende van
 's-Hertogenbosch in Sint-Michielsgestel. Hij is dan zonder beroep. Na drie jaar vertrekt het echtpaar met hun pleegkind op 5 mei 1939 opnieuw naar Bussum:


Clementia Elfrida Maria Donkers trouwt op 11 november 1942 te Bussum met Cornelis Bolander:Hun dochter Marianne overlijdt op 24 augustus 1951, oud 1 jaar, te Bussum:


donderdag 31 oktober 2019

Een vondeling uit Nuland, die én een nieuwe achternaam én nieuwe voornamen kreeg (1)

Op 11 september 1918 wordt er bij de pastorie te Nuland een kind te vondeling gelegd, een meisje, dat de niet erg originele naam Maria van Nuland kreeg. In de Provinciale Noordbrabantsche en
's-Hertogenbossche Courant van 13 september 1918 verschijnt naar aanleiding van de vondst het volgende korte bericht:


Volgens dat bericht lag er bij de vondeling het niet onaanzienlijke bedrag van 400 gulden. Dat bedrag wordt ook genoemd in de "geboorteakte", hier volgt een fragment van die akte (de volledige geboorteakte verschijnt in deel 2):

Volgens de akte zou de vondeling tijdelijk verblijven bij Antonia Langeveld, weduwe van Martinus Willemse, wonende in het naburige Rosmalen. Daar heeft zij volgens het bevolkingsregister van Rosmalen niet ingeschreven gestaan. Volgens het bevolkingsregister van Nuland is zij op 12 november 1918 naar 's-Hertogenbosch vertrokken (zie nummer 5 op onderstaande pagina's):


De vondeling woont daar bij de echtelieden Joannes Jacobus Franciscus Josephus Donkers, hoofdopzichter van de gasfabriek, gehuwd met Cordula Clementia Philipse (bevolkingsregister
 's-Hertogenbosch 1910-1920, deel 26, blad 116):


De echtelieden vertrekken met hun pleegkind op 10 december 1919 naar Oss, maar voor het zover is wordt de heer Donkers door de kantonrechter benoemd tot voogd van Maria van Nuland, Antoon Gielen, rijksklerk, wonende te 's-Hertogenbosch wordt toeziend voogd (Archief Kantongerecht
 's-Hertogenbosch, toegang 35, inv. nr. 470 (BHIC)):


Bij de akte van voogdbenoeming bevindt zich een uittreksel van de geboorteakte van Maria van Nuland:


(wordt vervolgd)

donderdag 24 oktober 2019

Naamgeving van Zuid-Willemsvaart (straat) in 1845 te 's-Hertogenbosch

Tegenwoordig heet de straat gelegen aan de Zuid-Willemsvaart te 's-Hertogenbosch ook (voor een gedeelte) Zuid-Willemsvaart: de oneven nummers aan de centrumzijde (zuidzijde), de even nummers aan de overkant (noordzijde). Dat was vroeger anders: in 1845 behoorde de straat aan de Zuid-Willemsvaart tot drie verschillende stadswijken nl. de wijken A, C en D. Een enkele keer werd de straat Zuid-Willemsvaart genoemd, maar meestal sprak men van de noordelijke of zuidelijke dijk van het kanaal. Er volgen nu enige voorbeelden. Op 12 februari 1845 werd aan de Zuid-Willemsvaart wijk A nummer 336 Henricus Cornelis Antonius van de Ven geboren:


Op 22 juni 1845 werd aan de zuidelijke kanaaldijk wijk A nummer 336 Sebilla Wilhelmina Petronella van Lokven geboren:


Op 4 februari 1845 werd aan de noordelijke dijk van de Zuid-Willemsvaart wijk A nummer 355 Petronella Adriana Fisscher geboren:


Bijzonder is dat het huis nu wordt vermeld als zijnde gequoteerd a 355. Zo'n aanduiding komt slechts zeer zelden in de geboorteregisters van 1845 voor. Op 23 november 1845 werd aan de noordelijke kanaaldijk wijk A nummer 361 Martinus van der Burght geboren:


In wijk C nummer 103 werd aan de zuidelijke dijk van het kanaal op 14 december 1845 Theodorus Adrianus Laurentius van Roosmalen geboren:


Ook in wijk C werd aan de zuidelijke kanaaldijk nummer C 108/5 op 14 oktober 1845 Jacobus Cornelus Weemhoff geboren:


In wijk D werd op nummer 363 aan de noordelijke dijk van het kanaal op 9 april 1845 Arie Maas geboren:


En tenslotte werd , als je de geboorteakte moet geloven, aan de zuidelijke dijk van het kanaal in wijk D (geen nummer vermeld) in het loodplettenfabriek op 27 maart 1845 Adriana Catharina Hendriks  geboren:


Met de loodplettenfabriek wordt de firma Rouppe van der Voort bedoeld en deze stond niet aan de zuidelijke, maar aan de noordelijke kanaaldijk!

donderdag 17 oktober 2019

Het ontstaan van de achternaam Mak van Waay (3, slot)

Zoon Antonie is geboren te Dordrecht op 20 februari 1881, zijn achternaam is bij Koninklijk Besluit van 4 januari 1909 gewijzigd:


Dan volgt dochter Francisca Xaveria Agnes, geboren Dordrecht 22 januari 1883, haar achternaam is niet gewijzigd:


Dan volgt dochter Elisabeth Johanna Maria Helena, geboren Dordrecht 4 januari 1885, ook haar achternaam is niet gewijzigd:


En tenslotte volgt dochter Johanna Adriana, geboren  Dordrecht 14 januari 1893, ook haar naam is niet gewijzigd:


Zoon Antonie, geboren Dordrecht 24 november 1902 uit het huwelijk van voornoemde Simon Jacobus en Bernardina Chevalier (gehuwd Dordrecht 30 januari 1901), heeft zijn achternaam ook gewijzigd, net zoals zijn vader bij Koninklijk Besluit van 26 november 1914:


Dochter Francisca Xaveria Agnes trouwt op 10 september 1903 te Dordrecht met Cornelis Chevalier, zij heeft als achternaam Mak:


Zij hertrouwt in 1928 met mr. C. A. van  Renterghem en noemt zich dan (officieus) Mak van Waay (Algemeen Handelsblad van 20 december 1928):


Ook haar jongere zus Elisabeth Johanna Maria Helena wordt Mak van Waay genoemd, en wel in de Telegraaf van 3 mei 1967:


Zij was in eerste huwelijk gehuwd op 11 augustus 1910 te Rotterdam met Wilhelmus Hermanus Gorter. Haar tweede huwelijk met Bruinis Dirk Willem Jan van Garderen is in 1938 afgekondigd in Den Haag (Haagsche Courant van 5 november 1938, zij heet dan Mak).

En hiermee komt een einde aan de uitgebreide geschiedenis over de familie Mak van Waay.

donderdag 10 oktober 2019

Het ontstaan van de achternaam Mak van Waay (2)

Simon Jacobus Mak hertrouwt op 22 mei 1844 te Dordrecht met Hester Elisabeth ten Hagen, een zus van zijn eerste echtgenote:


Uit dit huwelijk is op 28 januari 1847 te Dordrecht een zoon Antonie geboren:


Antonie trouwt op 24 juni 1874 te Dordrecht met Elisabeth Johanna Maria Helena Dammermann:


Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Antonie voerde nooit de achternaam Mak van Waay, maar vier van zijn kinderen hebben officieel op vier verschillende tijdstippen toestemming gevraagd aan de Koningin om hun naam te mogen wijzigen in Mak van Waay. De andere drie kinderen hebben dat niet gedaan.

De serie aanvragen voor naamswijziging begint in 1902 met Herman Diederik Mak (Nederlandsche Staatscourant van 18 april 1902):


Dan volgen in 1907, maar niet gelijktijdig, de aanvragen van Antonie en Hester Elisabeth (Nederlandsche Staatscourant van respectievelijk 21 november 1907 en 10 december 1907):


En tenslotte volgt in 1913 zoon Simon Jacobus (Nederlandsche Staatscourant van 13 november 1913):


Dan volgen nu de geboorteakten van de zeven kinderen. Simon Jacobus is op 17 mei 1875 te Dordrecht geboren, zijn achternaam is bij Koninklijk Besluit van 26 november 1914 gewijzigd in Mak van Waay:


Zoon Herman Diederik is geboren te Dordrecht op 1 maart 1877, zijn achternaam is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 5 mei 1903:


Dochter Hester Elisabeth is geboren op 4 juni 1879 te Dordrecht, haar achternaam is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1909:


(wordt vervolgd)