donderdag 2 april 2020

Dezelfde persoon getuige van zowel bruidegom als bruid bij een huwelijk in 1898 te 's-Hertogenbosch

Seraphin Marechal, geboren 's-Hertogenbosch 4 augustus 1817, trouwde op 22 april 1843 aldaar met Alida Visser. Uit hun huwelijk zijn o.a. geboren: Theodorus Joannes, geboren 's-Hertogenbosch 8 maart 1844 en Adriana Johanna, geboren 's-Hertogenbosch 27 november 1845.

Theodorus Johannes Marechal trouwde voor de eerste keer op 30 oktober 1869 te 's-Hertogenbosch met Lamberdina Johanna de Groot. Dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden, waarna hij op 27 september 1883 te Amsterdam hertrouwde met Elisabeth Anna Barbara Swarts:


Theodorus Joannes Marechal overleed op 17 mei 1894 te Amsterdam:


Zijn zus Adriana Johanna Marechal trouwde op 3 februari 1872 te 's-Hertogenbosch met Henricus Branten:


Adriana Johanna overleed op 12 maart 1894 te 's-Hertogenbosch, in hetzelfde jaar als haar broer Theodorus Joannes:


En dan gebeurt er iets bijzonders: Op 18 februari 1898 trouwden te 's-Hertogenbosch Henricus Branten, de weduwnaar van Adriana Johanna Marechal, met Elisabeth Anna Barbara Swarts, de weduwe van Theodorus Joannes Marechal:


Seraphinus (er staat Selvinus) Marechal, oud 80 jaar, de schoonvader van zowel bruid als bruidegom, is getuige bij dit huwelijk en wordt dan omschreven als aanverwant in de eerste graad rechte opgaande linie van de beide echtgenoten.

Seraphinus Marechal verschijnt nóg een keer in 1898 als huwelijksgetuige. Dat gebeurde op 30 september 1898 te 's-Hertogenbosch, toen zijn kleindochter Maria Branten trouwde met Johannes Wilhelmus Spierings. Dan wordt zijn familierelatie omschreven als: bloedverwant in de tweede graad opgaande linie van de tweede echtgenoot, ofwel: grootvader van de bruid:


donderdag 26 maart 2020

Vier (schoon) broers getuigen bij huwelijk

Op 22 mei 1897 trouwden te 's-Hertogenbosch: Leonardus Gerardus Maria Johannes van Veggel, oud 24 jaar, en Maria Maas, oud 22 jaar. Als getuigen verschijnen Jan van Veggel, 38 jaar, Theodorus van Veggel, 36 jaar, Christiaan van Veggel, 30 jaar en Petrus van Veggel, 28 jaar, allen broers van de bruidegom:


Op 20 juni 1902 trouwden te 's-Hertogenbosch een jongere broer van Leonardus Gerardus Maria Johannes van Veggel, nl. Franciscus Gerardus Stephanus van Veggel, oud 21 jaar en Lamberdina Catharina Coesmans, ook oud 21 jaar. Als getuigen verschijnen dezelfde vier broers: Johannes van Veggel, 43 jaar, Theodorus van Veggel, 40 jaar, Christianus Hermanus Gerardus van Veggel, 34 jaar en Petrus van Veggel, 33 jaar:


De getuigen worden nu niet broers van de bruidegom genoemd, maar bloedverwanten in de tweede graad zijdlinie van de eerste echtgenoot. Deze aanduiding van graden is door de ambtenaar van de burgerlijke stand te 's-Hertogenbosch gebezigd in de jaren 1898-1923 en komt voor zover mij bekend nergens anders in Nederland voor. Hier volgen nog enkele voorbeelden.

Op 2 mei 1900 trouwden te 's-Hertogenbosch Jozephus Cornelis van der Sterren en Maria Lucia de Bresser. Bij dit huwelijk verschijnen als getuigen vier bloedverwanten in de tweede graad zijdlinie van de tweede echtgenoot, anders gezegd: vier broers van de bruid:


Op 25 november 1905 trouwden te 's-Hertogenbosch Franciscus Marinus Jansen, weduwnaar 1 van Johanna Wilhelmina van Litsenburg en 2 van Petronella Catharina van Rijen, met Dorothea Janssen:


Als getuigen verschijnen Henricus Johannes Duits, 42 jaar, Lambertus Wellens, 47 jaar, Josephus Willemse, 29 jaar en Wilhelmus Hagemans, 26 jaar, allen aanverwanten in de tweede graad zijdlinie van de eerste echtgenoot, ofwel schoonbroers van de bruidegom. Nader onderzoek heeft geleerd, dat de echtgenoten van deze vier getuigen zusters zijn van Franciscus Maria Jansen: Henricus Johannes Duits trouwde op 26 augustus 1891 te 's-Hertogenbosch met Francisca Geertuda Jansen; Lambertus Wellens trouwde aldaar op 6 juli 1892 met Alberdina Johanna Jansen; Josephus Wilhelmus Antonius Willemse trouwde aldaar op 19 juni 1901 met Johanna Maria Jansen en Wilhelmus Alexander Hagemans trouwde aldaar op 11 mei 1904 met Wilhelmina Henrica Jansen.

Tenslotte nog een voorbeeld, waarbij vier zoons van de bruidegom als getuigen verschijnen en dat zal toch niet heel vaak zijn voorgekomen. Op 3 februari 1883 trouwden te 's-Hertogenbosch Wilhelmus Johannes van Litsenburg en Johanna Maria Salfischberger:


Johanna Maria Salfischberger overleed op 30 december 1907 te 's-Hertogenbosch:


Haar weduwnaar hertrouwde op 25 februari 1911 te 's-Hertogenbosch met Wilhelmina Hobbelen. Als getuigen bij dit huwelijk verschijnen vier bloedverwanten in de eerste graad nederdalende linie van de eerste echtgenoot, ofwel zoons van de bruidegom:


donderdag 19 maart 2020

Ambtenaar van de burgerlijke stand te Rossum gaf kleur aan de door hem verleden akten

De ambtenaar van de burgerlijke stand van Rossum besloot in 1927 de namen van bruidegom en bruid voortaan in rood te schrijven:


Ook in 1944 deed hij dat nog:Of hij daar na 1944 mee is doorgegaan weet ik niet: de huwelijksakten van na 1944 zijn nog niet openbaar.
Je vraagt je af of hij in de overlijdensakten de naam van de overledene sinds 1927 ook in rood heeft geschreven. Dat blijkt maar deels het geval. In 1927 onderstreept hij de namen van de overledene met rood:


Daar stopt hij al na een jaar mee. Van 1928-1935 vermeldt hij de naam van de overledene en de streep onder die naam in zwart. Vanaf 1936 vermeldt hij de naam van de overledene (zonder onderstreping) in rood:


Dat duurt tot 1955. In de eerste drie akten wordt de naam van de overledene nog in rood vermeld, maar daarna (vanaf 1 februari 1955)  niet meer:


donderdag 12 maart 2020

Man trouwt 60 jaar na zijn eerste huwelijk voor de tweede keer (2)

Een tweede voorbeeld van een man, die ruim 60 jaar na zijn eerste huwelijk hertrouwt. Extra bijzonder is dat hij met zijn eerste echtgenote de diamanten bruiloft heeft gevierd. Jan Stevenswaard trouwt op 24 juli 1808 te Haarlem met Maria van de Kramer, haar achternaam is later gewijzigd in van de Krameer:

De bruid is op 1 december 1787 te Haarlem gedoopt als Anna Maria van der Kraanmeer:


Naar aanleiding van hun diamanten bruiloft verscheen het volgende bericht in de Arnhemsche Courant van 25 juli 1868:Maria overleed op 27 augustus 1870 te Rheden als Maria van de Graameer:


De Arnhemsche Courant van 30 augustus 1870 deelde naar aanleiding van haar overlijden het volgende mee:


Haar weduwnaar Johannes Stevenswaart trouwde op 88-jarige leeftijd op 6 mei 1871 te Rheden met de 54-jarige weduwe Jeanne Catherine Gustenhooven:

Zij was weduwe van Rutgerus Goedvrind, die op 14 augustus 1862 te Winterswijk was overleden.

Uiteraard werd er in de krant aan dit bijzondere huwelijk aandacht besteed, zoals in de Arnhemsche Courant van 4 april 1871:Het tweede huwelijk van Johannes Stevenswaart heeft ruim één jaar geduurd. Hij overleed op 22 juli 1872 te Rheden:


donderdag 5 maart 2020

Man trouwt 60 jaar na zijn eerste huwelijk voor de tweede keer (1)

Het gebeurt niet vaak dat er 60 jaar verschil zit tussen twee opvolgende huwelijken van dezelfde man. Ik ken slechts twee voorbeelden. Het eerste betreft Hendrik van Slooten, die oud 22 jaar, op 20 oktober 1819 te Arnhem trouwt met de 24-jarige  Christina Koning:Kort na hun gouden bruiloft overleed Christina Koning op 26 februari 1870 te Arnhem, in haar overlijdensakte wordt zij Christina Konink genoemd:


Na tien jaar weduwnaar te zijn geweest trouwt de inmiddels 83-jarige Hendrik van Slooten op 5 mei 1880 te Arnhem met de 67-jarige weduwe Johanna van der Linden:


Voor Hendrik was het zijn tweede huwelijk en voor Johanna het derde. Zij trouwt voor de eerste keer te Arnhem op 17 oktober 1855 met Hermanes Brus. Hij overleed op 10 augustus 1857 te Arnhem en Johanna trouwt voor de tweede keer op 20 april 1859 te Arnhem met Engelbert Seegers. Hij overleed op 3 september 1878 te Arnhem. Veel aandacht voor het huwelijk van de 83-jarige bruidegom was er niet in de krant. Ik vond slechts een zeer kort bericht in de Opregte Steenwijker Courant van 3 mei 1880:


Hendrik van Slooten overleed op 12 september 1883 te Arnhem:


Zijn weduwe Johanna van der Linden overleed op 26 april 1895 te Arnhem:


donderdag 27 februari 2020

Maria Paulina Maas werd zeven keer ongehuwd moeder te 's-Hertogenbosch

Maria Paulina Maas werd op 6 juni 1847 voor het eerst ongehuwd moeder te 's-Hertogenbosch van een dochter Elisabeth Francisca Petronella. Haar tweede kind, ook een dochter, Regina Seraphina Maria, werd op 1 januari 1855 geboren. Haar derde kind, ook een dochter, Elisabeth, werd op 6 april 1857 geboren. Haar vierde kind, een zoon, Georgius Johannes, werd op 5 februari 1859 geboren. Kort na de geboorte van deze zoon erkennen Johann George Dufaij en Maria Paulina Maas, beide wonend op het Ortheneinde wijk B 180, op 17 maart 1859 deze vier kinderen als hun kinderen. Consequentie hiervan is dat de kinderen voortaan Dufaij heten:


De ouders van deze kinderen wonen samen, dus je zou verwachten, dat ze kort na de erkenning gaan trouwen, maar dat blijkt niet het geval.
Er gebeurt iets vreemds. Maria Paulina Maas wordt op 26 december 1861 opnieuw ongehuwd moeder, van een zoon Leonardus Maria. De aangifte van de geboorte geschiedt niet door Johann George Dufaij, zoals je zou verwachten. Wel erkennen hij en Maria Paulina Maas dit kind een week later als het hunne op 6 januari 1862:


Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Maria Paulina wordt op 29 maart 1864 voor de zesde keer ongehuwd moeder, van een zoon Johannes. Ook nu geschiedt de geboorteaangifte niet door Johann George Dufaij. Hij en Maria Paulina Maas erkennen deze zoon Johannes ruim drie jaar later als hun zoon op 21 juni 1867:


Deze zoon Johannes overlijdt op 21 juni 1867, op de dag dat hij door zijn ouders erkend is. Hier doet zich dus het merkwaardige verschijnsel voor, dat een persoon op de dag dat hij overlijdt nog van achternaam is veranderd:Zoon Georgius Johannes Dufaij overlijdt op 28 november 1867. Na zijn overlijden zijn er dus nog vier erkende kinderen van Johann Georg Dufaij en Maria Paulina Maas in leven. En eindelijk is het dan zo ver: de ouders van deze vier kinderen trouwen op 13 mei 1869 te 's-Hertogenbosch. De huwelijksakte heeft nog een verrassing in petto: er worden bij dit huwelijk niet vier, maar vijf kinderen erkend en gewettigd. Van het vijfde kind, Theresia Johanna, geboren 's-Hertogenbosch 27 maart 1868 is de geboorteakte niet ingeschreven, en dat is later niet alsnog gebeurd:


donderdag 20 februari 2020

Drie bijzondere overlijdensakten te Zaltbommel in 1944

In juli 1944 is te Zaltbommel aangifte gedaan van het overlijden van twee onbekende vrouwspersonen en een onbekend manspersoon. Van twee van hen is pas veel later, nl. in 1950 en 1957 de identiteit vastgesteld. Op 10 juli 1944 is te Zaltbommel overleden, een onbekend vrouwspersoon, vermoedelijk 35 jaar:


Haar identiteit is niet bekend geworden.

Op 8 juli 1944 is te Zaltbommel overleden: een onbekende vrouwspersoon vermoedelijk 25 jaar:


De akte is op 27 september 1957 doorgehaald en vervangen door de volgende overlijdensakte:


De overledene is de 19-jarige Mietje Wolff, overleden Zaltbommel 8 juli 1944..

Op 12 juli 1944 is te Zaltbommel overleden een onbekend manspersoon, er wordt geen leeftijd vermeld:


Ook deze akte is doorgehaald en wel op 19 mei 1950. Deze akte is vervangen door de volgende overlijdensakte:


De overledene is Salomon Jacob Abrahamson. Merkwaardig genoeg wordt nu vermeld dat hij op 8 februari 1943 te Zaltbommel is overleden.