woensdag 20 juni 2018

Vier jonge kinderen met dezelfde moeder overlijden binnen drie maanden in een tuchthuis te 's-Hertogenbosch (2)

Dirck van Tooren trouwt op 29 april 1798 voor de schepenen van Berghem met Doremie Verbruggen:Dirk van Toren overlijdt te Oss op 23 oktober 1808:


Zijn weduwe hertrouwt op 2 juli 1810 voor de schepenen te Schaijk met Joannes van der Heijden, zij is dan weduwe van J. van Tooren:


Johannes van der Heijden overlijdt op 17 november 1829 te Oss als echtgenoot van Dorothea Maria Verbruggen:


Zijn weduwe overlijdt op 1 november 1849 te Oss als Maria van Breugel en weduwe van Johannes van der Heiden:
Zij zou 83 jaar oud zijn bij haar overlijden, geboren te Schaijk en een dochter van Jan van Breugel en Wilhelmina van Schaijk.


Dat klopt echter niet. Waarschijnlijk is Dora Maria Verbruggen op 6 juni 1773 te Schaijk gedoopt als Dora Maria, dochter van Marten Hendrik Tunnisse en Gertruij NN:Haar achternaam wordt weliswaar niet in de doopinschrijving genoemd, maar wél in de trouwinschrijving van haar ouders op 12 juni 1770 te Schaijk: Toen trouwden Marten Hendrik Tunnissen Verbruggen en Gertrui Veermans.

Men nam het niet zo nauw met de achternamen.  Op 7 mei 1799 is te Berghem gedoopt: Gerardus, zoon van Theodorus van Thooren en Maria Martini van Breugel! en op 14 februari 1807 is te Oss gedoopt: Anna Maria, dochter van Theodorus van Toren en Maria ter Bruggen!

Eén mysterie is nog niet opgelost: Waarom zijn de vier genoemde kinderen binnen drie maanden te 's-Hertogenbosch in het tuchthuis overleden, terwijl zij in Oss woonden? Het archief van het tuchthuis geeft geen antwoord op die vraag.woensdag 13 juni 2018

Vier jonge kinderen met dezelfde moeder overlijden binnen drie maanden in een tuchthuis te 's-Hertogenbosch (1)

In een tijdsbestek van drie maanden overlijden er vier jonge kinderen met dezelfde moeder in het tuchthuis te 's-Hertogenbosch, terwijl zij alle vier in Oss wonen. Op 4 januari 1818 overlijdt te
's-Hertogenbosch in het tuchthuis Mijntje van der Heijden, oud 9 maanden, geboren te Schaiksen Hoek,  wonende te Osch, dochter van Jan van der Heijden en Maria van Bruggen:


Eén dag later overlijdt op 5 januari 1818 haar zus Doramie van der Heijden in hetzelfde tuchthuis, oud drie jaar, ook geboren te Schaiksen Hoek en wonende te Oss:


Op 13 januari 1818 overlijdt in hetzelfde tuchthuis Joanna Geertruije van Toor, oud 15 jaar, geboren Schaiksen Hoek, dochter van wijle Derk van Toor en Maria van Bruggen. Zoals later zal blijken is zij een halfzus van Mijntje en Doramie van der Heijden:


Drie maanden later overlijdt eveneens in het tuchthuis op 14 april 1818 Jan Dirk van Toor, oud 12 jaar, geboren te Osch, broer van genoemde Joanna Geertruije van Toor:


Genoemde Mijntje van der Heijden is op 18 november 1816 te Schaijk als Willemina geboren, de leeftijd in haar overlijdensakte is dus onjuist. Haar moeder heet in de geboorteakte Dora Maria Verbruggen:


Doramie van der Heijden is op 23 augustus 1814 te Schaijk geboren als Johanna Doramaria, de vader heet nu Johannus van der Hijden en de moeder Dora Maria Verbruggen:


Joanna Geertruije van Toor is op 14 februari 1802 te Berghem gedoopt als Joanna Gertrudis, dochter van Theodorus van Toore en Maria van Beuge:Jan Dirk van Toor is op 25 juni 1805 te Oss gedoopt als Joannes, zoon van Theodorus Joannes van Toor en Maria Verbruggen:(Wordt vervolgd)

donderdag 7 juni 2018

Gehuwd of toch niet?

Op 12 juni 1830 overlijdt Adrianus van Zantvoort als echtgenoot van Agnes van den Heuvel te 's-Hertogenbosch:


Zij zijn op 12 december 1827 te 's-Hertogenbosch getrouwd.
Agnes van den Heuvel bevalt op 28 januari 1833 te 's-Hertogenbosch als weduwe van Adrianus van Zantvoort van een doodgeboren kind, waarvan het geslacht niet is vast te stellen. Johannes Samuel van Oostendorp verklaart dat hij de vader is:


In hetzelfde jaar 1833(!) bevalt Agnes van den Heuvel op 23 oktober wederom van een doodgeboren kind, waarvan het geslacht niet is vast te stellen. Zij is nu huisvrouw van Johannes Samuel van Oostendorp:


Samuel van Oostendorp overlijdt op 2 november 1834 te 's-Hertogenbosch als echtgenoot van Angenist van den Heuvel:


Als hij inderdaad gehuwd zou zijn geweest met Agnes van den Heuvel, moet dat huwelijk gesloten zijn in 1833 te 's-Hertogenbosch of elders. Maar het is vergeefs zoeken naar dat huwelijk. Immers, Agnes van den Heuvel trouwt te 's-Hertogenbosch op 11 februari 1837 als weduwe van Adrianus van Zantvoort met Hendrik Hesselink:
In 1845 lijkt het erop, dat Agnes van den Heuvel op 14 december overlijdt als weduwe van Adrianus van Zantvoort en van Hendrik Hesselink, maar geconstateerd wordt, dat nadat haar overlijdensakte is ingeschreven (op 15 december 1845) niet zij is overleden, maar haar echtgenoot Hendrik Hesselink, zijn overlijdensakte wordt nog op dezelfde dag ingeschreven:


Agnes van den Heuvel trouwt op 31 oktober 1846 voor de derde maal, met Hendrik Hekker:


Agnes van den Heuvel overlijdt op 17 april 1850 te 's-Hertogenbosch, als echtgenote van Hendrik Hekker:


donderdag 31 mei 2018

Begraven in 's-Hertogenbosch, maar elders overleden

Een enkele maal blijkt uit overlijdensregisters, dat een bepaalde persoon niet is begraven in de plaats, waarin hij/zij is overleden. Nu volgen enkele voorbeelden van personen, die in 's-Hertogenbosch zijn begraven, maar daar niet zijn overleden. Op 16 augustus 1840 overleed te Empel: Louise Gertruide Caroline de Bergh, oud ruim zes maanden. Uit de kantmelding bij de akte blijkt dat zij begraven is te 's-Hertogenbosch:


In het overlijdensregister van 's-Hertogenbosch van 1840 zijn enkele akten ingeplakt, waarin vermeld wordt hoe de kist eruit zag en welke kleding de overledene aan had:


Enkele van de hierboven vermelde akten zijn ook ingeplakt in het overlijdensregister van Empel van 1840.

Op 15 maart 1844 overleed te Oudheusden Johanna Gijsberta Plevier, weduwe van Charles Ernst August van Bunge:


De akte bevat geen kantmelding. Toch blijkt uit het overlijdensregister van 's-Hertogenbosch van 1844 dat zij te 's-Hertogenbosch is begraven:


woensdag 23 mei 2018

De oude achternaam weer terug: Van Palstring naar Hallau, dan Hallo en dan weer Palstring (2)

Margarethe Emilie Reusch overleed op 30 juni 1929 te Delft volgens een advertentie in de Delftsche Courant van 2 juli 1929:


Haar weduwnaar Herman Sijbrand Hallo overleed te Bennebroek op 26 augustus 1966 volgens een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 30 augustus 1966:


Uit deze advertentie blijkt, dat de overledene Hallo heet, maar zijn zoons Palstring. Er moet dus tussen 1929 en 1966 een naamswijziging hebben plaatsgehad.

In 1954 wordt één van de zoons vader volgens een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 21 september 1954:


En dan luidt de achternaam nog Hallo.

De naamswijziging moet dus hebben plaatsgehad tussen 1954 en 1966. Zoon Dolf Arnold overlijdt op 10 januari 2003 te 's-Hertogenbosch (advertentie Brabants Dagblad van 17 januari 2003):


En op 10 december 2005 overlijdt zoon Hans Herman te Apeldoorn (advertentie Telegraaf 17 december 2005):


Volgens onderstaande aankondiging heeft de naamswijziging van Hallo in Palstring in oktober 1959 plaatsgevonden:


De oorspronkelijke achternaam was Palstring, die in 1751 is gewijzigd in Hallau, welke naam later is verbasterd tot Hallo. In 1959 keert de oude naam Palstring weer terug.

donderdag 17 mei 2018

De oude achternaam weer terug: Van Palstring naar Hallau, dan Hallo en dan weer Palstring (1)

Het gebeurt niet heel vaak, dat bij een familie, die al een echte achternaam heeft, die achternaam twee keer gewijzigd wordt en vervolgens de oorspronkelijke achternaam weer wordt gebruikt. Dat gebeurde bij de familie Hallo, eerder Palstring geheten. Op 8 juli 1803 gingen in Amsterdam in ondertrouw: Johannes Hallo, van Borgestijnfort (lees Burgsteinfurt) en Johanna Peelman:


Johannes Hallo overleed op 21 januari 1849 te Amsterdam:


De namen van zijn ouders worden helaas niet in de overlijdensakte vermeld.

Hun zoon Johannes Hallo trouwt op 25 februari 1836 te Amsterdam met Alberta Margreta Adama:


Hun zoon Johannes Jacobus Hallo trouwt op 16 juli 1868 te Sneek met Anna Hoekstra:


Hun zoon Herman Sijbrand Hallo trouwt op 19 april 1919 te Köningsfeld met Margarethe Emilie Reusch; een afschrift van de huwelijksakte is in 1919 ingeschreven in het huwelijksregister van Delft:


Uit dit huwelijk zijn volgens de collectie gezinskaarten van Delft drie zoons geboren:(wordt vervolgd)

donderdag 10 mei 2018

Overleden in 's-Hertogenbosch, maar elders begraven

Is dat nu zo bijzonder, hoor ik u al zeggen. Nee, dat is het niet. Maar wat het wel bijzonder maakt, is dat er in de marge van de overlijdensakte een aantekening wordt vermeld over het elders begraven.

Op 23 oktober 1814 overleed Jan Baptiste Verheijen te 's-Hertogenbosch. De eerste aangever van het overlijden is Franciscus Xaverius Verheijen. In de marge van de overlijdensakte is vermeld: "hebbende de eersten comparant aan ons te kennen gegeven voornemens te zijn het ligchaam van wijlen zijn vader, in deze acte vermeld te transporteren naar Bokhoven om aldaar begraven te worden".


Op 30 juli 1818 overleed te 's-Hertogenbosch Francus van Gameren, echtgenoot van Adriana Lavender. In de marge van de akte is vermeld:"hebbende de weduwe van den overledenen te kennen gegeven voornemens te zijn het ligchaam van den overledenen, in deze acte vermeld te doen transporteren naar Herp (lees Herpt) om aldaar begraven te worden".


Op 24 december 1820 overleed Jonkheer Jacob van der Dussen te 's-Hertogenbosch, echtgenoot van Henriette Wilhelmina Neumann. In de marge van de akte staat vermeld, dat de weduwe van de overledene haar man wil begraven te Gouda.


In de akte staat als overlijdensjaar 1821, dat is onjuist. In het overlijdensregister van
's-Hertogenbosch van 1820 is in de akten ingeschreven vanaf 26 december abusievelijk als overlijdensjaar 1821 vermeld in plaats van 1820.
In enkele bijlagen, ingeplakt in het overlijdensregister van 's-Hertogenbosch van 1820 is te lezen, hoe de kist eruit zag, waarin de overledene lag, en welke kleding de overledene aan had:
Op 10 juni 1821 overleed te 's-Hertogenbosch Franc van der Burgh van Spieringshoek. In de marge wordt vermeld, dat de overledene begraven zal worden in Delft:


Ook nu is in enkele bijlagen, ingeplakt in het overlijdensregister van 's-Hertogenbosch van 1821 te lezen, hoe de kist eruit zag, waarin de overledene lag, en welke kleding de overledene aan had: