donderdag 22 juni 2017

Erkenning van voorechtelijke kinderen ná huwelijk

Franciscus Joannes Beekwilder trouwt op 2 mei 1877 te 's-Hertogenbosch met Maria van Erp:


Nog geen maand na hun huwelijk komen de echtelieden er achter, dat ze bij hun huwelijk verzuimd hebben drie kinderen te erkennen, nl. Petrus, geboren 's-Hertogenbosch 21 april 1872, Jacoba, geboren 's-Hertogenbosch 7 december 1873 en Josephus, geboren 's-Hertogenbosch 4 november 1876, allen als kinderen van Maria van Erp. Op 29 mei 1877 vindt alsnog de erkenning van die drie kinderen plaats: voor de ambtenaar van de burgerlijke stand


In de geboorteakten van de drie kinderen wordt in de kantmelding een verwijzing naar de akte van erkenning opgenomen, hier als voorbeeld de geboorteakte van zoon Josephus:Erkenning van deze voorechtelijke kinderen ná het huwelijk had niet mogen geschieden door akten van erkenning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand op te maken. Voor die erkenning was tussenkomst van de koning nodig geweest. Deze had door afgifte van een brief van wettiging (bij Koninklijk Besluit) alsnog de erkenning kunnen regelen. Dat is hier niet gebeurd. In het volgende blog een erkenning van een voorechtelijk kind ná het huwelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, gevolgd door een brief van wettiging.

donderdag 15 juni 2017

Een bijzonder bidprentje

Johannes Marianus Wilhelmus Antonius Rijnvos is op 14 januari 1909 te Rotterdam geboren en door een noodlottig ongeval te Cuijk aan de Maas op 19 december 1940 overleden, volgens onderstaand bidprentje:


Betreffende dit ongeval vond ik de volgende vier krantenberichten. Het Volk van 20 december 1940 meldt het volgende:


De Nieuwe Tilburgsche Courant van 21 december 1940 deelt ons het volgende mee:


In het Nieuwsblad van het Zuiden van 21 december 1940 wordt het volgende vermeld:


Tenslotte vermeldt de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 21 december 1940 het nu volgende bericht:Volgens het bevolkingsregister van Engelen 1922-1943 schippers deel I blad 81 (op microfiche ter inzage bij het stadsarchief te 's-Hertogenbosch) woonde de overledene aan boord van het schip Antonius Maria van zijn vader Adrianus Rijnvos. Bij de overledene wordt als aantekening vermeld: vermoedelijk overleden in 1940 te Cuijk en Sint-Agatha.

Als we deze gegevens vergelijken met die uit genoemde vier kranten dan blijkt dat er nogal eens foute berichten worden vermeld.
 
En wat is er nu zo bijzonder aan het bidprentje? Wel dat is het volgende: een overlijdensakte van de overledene heb ik tot nu toe niet gevonden.

donderdag 8 juni 2017

Van der Zwet Slotemaker en van der Zwet Slotenmaker (2)

Uit het huwelijk van Cornelis van der Zwet Slotenmaker en Dirkie Jasperse zijn twee kinderen geboren. Zoon Cornelis is op 30 juli 1850 te Velsen geboren, zijn vader heet dan Cornelis van der Zwet Slotenmaker:


De vader tekent de akte als C van der Zwet Slotemaker.
Dochter Klaasje is op 18 augustus 1853 te Velsen geboren, haar vader heet dan Cornelis van der Zwet!:


Nu tekent de vader als C v d Zwet.
Hij overlijdt op 28 december 1858 te Velsen als Cornelis van der Zwet, zoon van Cornelis en Cornelia Slotemaker:


Zijn weduwe overlijdt op 13 december 1902 te Beverwijk als Dorothea Jasperse, weduwe van Cornelis van der Zwet Slotenmaker!:Genoemde zoon Cornelis trouwt op 19 november 1873 te Velsen als Cornelis van der Zwet Slotenmaker met Maria Zonneveldt. Dit is de eerste akte waarin de achternaam van der Zwet Slotenmaker (weliswaar ten onrechte) wordt gebruikt:


Er is nog wel een probleem op te lossen: de vader van de bruidegom heet in de geboorteakte van de bruidegom Cornelis van der Zwet Slotenmaker en in zijn overlijdensakte Cornelis van der Zwet. Dat zien de bruidegom en bruid niet als een probleem, want de huwelijksakte vermeldt, dat de comparanten de identiteit van de personen, wier namen in de overlegde stukken zijn gespeld Cornelis van der Zwet en Cornelis van der Zwet Slotenmaker, verklaren.

Bij alle kinderen, die uit dit huwelijk zijn geboren, heet de vader Cornelis van der Zwet Slotenmaker, maar bij de huwelijken van twee van hun zoons gaat er wederom iets mis. Zoon Nicolaas, geboren Velsen 6 oktober 1878, trouwt op 7 januari 1904 te Velsen als Nicolaas van der Zwet Slotenmaker met Tonia Oldenburg, niets aan de hand dus:


Zoon Franciscus, geboren Velsen 24 januari 1881, trouwt op 6 september 1906 te Velsen als Franciscus van der Zwet Slotemaker (zonder n), met Catharina Johanna Oldenburg, terwijl in het extract van zijn geboorteakte de achternaam wordt gespeld als van der Zwet Slotenmaker (mét een n):


Hetzelfde gebeurt bij het huwelijk van zoon Cornelis, geboren Velsen 26 december 1874. Ook hij trouwt met de achternaam van der Zwet Slotemaker, op 8 oktober 1902 te Wijk aan Zee en Duin met Catharina Duin, terwijl in zijn geboorteakte staat dat hij van der Zwet Slotenmaker heet:


donderdag 1 juni 2017

Van der Zwet Slotemaker en van der Zwet Slotenmaker (1)

Het kan raar gaan met kinderen van ongehuwde moeders. Zoals we al meerdere malen zijn tegengekomen, gebeurt het vaak, dat een kind van een ongehuwde moeder als toenaam bij de officiële voornaam de achternaam van de vader krijgt en dat heeft menigmaal tot problemen geleid, zoals ook bij het kind van de ongehuwde moeder Cornelia Slotemaker te Beverwijk. Zij wordt op 19 januari 1812 te Beverwijk moeder van een zoon, die als voornamen krijgt Cornelis van der Zwet, waarbij de toenaam van der Zwet waarschijnlijk de achternaam van de vader van het kind is:


Cornelia Slotemaker trouwt op 7 juni 1812 te Beverwijk, nog geen vijf maanden na de geboorte van haar zoon, met Cornelis van der Zwet:


Merkwaardig genoeg wordt haar voorechtelijke zoon niet erkend bij dat huwelijk, hij blijft dus Cornelis van der Zwet Slotemaker heten. Cornelis van der Zwet overlijdt op 6 april 1813 te Noordwijkerhout, er wordt wel vermeld dat hij gehuwd is, maar niet met wie, en dat hij te Beverwijk heeft gewoond:


Zijn weduwe Cornelia Slotemaker wordt daarna nog driemaal ongehuwd moeder. De eerste maal gebeurt dat te Velsen. Haar zoon Johannis Assies, geboren Velsen 16 december 1815, dankt zijn toenaam Assies waarschijnlijk aan zijn vader. In zijn geboorteakte heet de moeder Cornelia Slootenmaker en is weduwe van Cornelis van der Zweet:


Hij overlijdt als Jan Assies op 4 december 1816 te Beverwijk, oud 1 jaar. De namen van zijn ouders worden niet in de akte vermeld:


Cornelia Slotemaker hertrouwt op 1 augustus 1827 te Beverwijk met Hermanus Gaukes. Zij is dan weduwe van Cornelis van der Zwet, overleden Noordwijkerhout 6 april 1813:


Zij overlijdt als Cornelia Slotenmaker (met een n dus) op 15 juli 1849 te Beverwijk:


Haar weduwnaar overlijdt als Hermanus Goukes op 2 februari 1865 te Beverwijk.
Haar voorechtelijke zoon trouwt op 25 november 1849 te Velsen als Cornelis van der Zwet Slotenmaker (ook met een n dus) met Dirkie Jasperse:


In de verklaring van de nationale militie, die hij bij dit huwelijk overlegt, wordt als zijn vader genoemd Cornelis van der Zwet en als zijn moeder Cornelia Slotemaker:


In het extract van zijn geboorteakte, dat hij overlegt bij het huwelijk, heet zijn moeder Cornelia Slotemaker:De naam van de bruidegom is dus verkeerd in de huwelijksakte vermeld: Cornelis van der Zwet Slotenmaker had moeten zijn Cornelis van der Zwet Slotemaker. (wordt vervolgd)

woensdag 24 mei 2017

Kragt is een achternaam, maar ook een voornaam

Op 2 december 1816 wordt te Rotterdam geboren: Maria Kragt, dochter van de ongehuwde moeder Maria Kragt:


In de geboorteakte is, tegen de regels in, achter de voornaam Maria de toenaam (achternaam van de moeder) Kragt vermeld, hetgeen tot een merkwaardigheid zal leiden, zoals we zullen zien. Moeder Maria Kragt trouwt op 28 juli 1830 te Rotterdam met Cornelis van Besuije, bij welk huwelijk twee kinderen worden erkend, onder wie genoemde dochter Maria:


Je zou denken, dat sinds dat huwelijk Maria Kragt jr. door het leven gaat als Maria van Besuije, maar dat is niet zo. Maria trouwt op 26 mei 1839 te Vledder als Maria Kragt van Besuije! met Johannes van der Walle:


De ambtenaar, die de huwelijksakte opmaakte, heeft de geboorteakte van Maria wat al te letterlijk genomen en er geen moment bij stil gestaan, dat de tweede voornaam Kragt eigenlijk de achternaam van de moeder was. Maria Kragt van Besuije heeft bij haar kinderen alleen de voornaam Maria. En ook als haar man op 8 januari 1870 te Vledder overlijdt, heet hij echtgenoot van Maria van Bezuije:


Als zijn weduwe op 2 maart 1885 te Vledder overlijdt heet zij weer Maria Kragt van Besuije:donderdag 18 mei 2017

Moeder van zes kinderen was slechts 5 maanden getrouwd

Dorothea Francisca van den Thooren zou vóór haar huwelijk vijf keer moeder worden en ná haar kortstondig huwelijk nog een keer van een postuum geboren kind. Haar eerste twee kinderen worden op 20 januari 1839 te 's-Hertogenbosch geboren, een tweeling, twee dochters, Maria Elisabeth en Helena. De kinderen zijn in één akte vermeld. De moeder heet dan Dorothé Francoise van den Thooren:


Uit de kantmelding bij de akte en een bijlage, ingeplakt in het geboorteregister, blijkt dat alleen dochter Maria Elisabeth wordt erkend bij het huwelijk van de moeder met Franciscus Kalfsvel, gesloten op 11 juli 1846 te Sas van Gent:


En dat is merkwaardig. Je zou verwachten dat Helena kort na de geboorte in 's-Hertogenbosch is overleden. Het overlijden van dochter Helena heeft echter niet in 's-Hertogenbosch plaatsgevonden. Dorothea Francisca van den Thooren wordt op 11 augustus 1840 te Sas van Gent opnieuw ongehuwd moeder van een zoon Engelbertus Johannes. Zij heet dan Theodora van den Thoren. De aangifte geschiedt door Johannes Kalfsvel, waarschijnlijk de latere echtgenoot van de moeder, die eigenlijk Franciscus Kalfsvel heet:


Het vierde kind van Dorothea Francisca van den Thooren wordt op 23 december 1842 te Sas van Gent geboren, een zoon, genaamd Leonardus Marinus. De moeder heet nu Theodora van der Toorn.De aangifte geschiedt nu door Franciscus Kalfsvel:Het vijfde kind wordt op 20 januari 1845 te Sas van Gent geboren, een zoon Ferdinandus. De moeder heet ook nu Theodora van der Toorn. Ook nu is de aangever Franciscus Kalfsvel:


Dorothea Francisca van den Thooren trouwt op 11 juli 1846 met Franciscus Kalfsvel, bij welk huwelijk vier kinderen worden erkend:


Franciscus Kalfsvel overlijdt reeds op 23 december 1846 te Sas van Gent, vijf maanden na zijn huwelijk:


Vijf maanden na zijn overlijden wordt op 2 juni 1847 te Sas van Gent zijn dochter Dominica geboren:


Dorothea Francisca van den Thooren zou ruim 39 jaar weduwe blijven, zij overlijdt op 3 februari 1886 te Sas van Gent:En hoe is het afgelopen met haar dochter Helena, die niet erkend wordt bij het huwelijk, vraagt u zich af. Wel, zij overlijdt op 1 maart 1840 te Sas van Gent als Helena Kalfsvel!:Franciscus Kalfsvel zal ongetwijfeld de vader zijn geweest, maar de achternaam van Helena was ten tijde van haar overlijden van den Thooren.