donderdag 20 september 2018

De Zwolse drieling Lankhorst werd 52 jaar in 1842 (2)

Op 3 mei 1826 trouwen te Zwolle Klaas Mouw en Willemina Lankhorst. Zij is gedoopt te Zwolle 7 februari 1790, dochter van Hendrik Lankhorst, wonende te Zwolle en wijlen Johanna Rensink.


De bijlagen bij de huwelijksakte bevatten een afschrift van haar doopinschrijving en een afschrift van de overlijdenakte van haar moeder:


Haar moeder is op 20 juni 1813 te Zwolle overleden volgens de bijlagen en deze datum correspondeert met de overlijdensakte:


De vader van de bruid wordt in deze akte Evert genoemd en niet Hendrik zoals hij eigenlijk (althans volgens de doopinschrijving) heet.

De vader van de drielingzusters overlijdt op 19 september 1831 als weduwnaar van Johanna Oven. De aangifte geschiedt door Klaas Mouwe, dat is de schoonzoon van de overledene hoewel dat er niet bij staat:Conclusie: De drielingzusters zijn op 7 februari 1790 te Zwolle gedoopt en hebben hun vijftigste verjaardag dus een jaar te laat gevierd. Hun vader heet Hendrik Lankhorst, maar wordt ook Evert genoemd. Hun moeder heet Johanna Rensink, maar wordt ook Janna Alferink, Johanna ten Haven, Johanna Oven en Johanna Renzink genoemd!!
De drieling is 52 jaar geworden.

woensdag 12 september 2018

De Zwolse drieling Lankhorst werd 52 jaar in 1842 (1)

Voor zover mij nu bekend, zijn er in Nederland in de 19e eeuw vier drielingen geweest, die 50 jaar of ouder zijn geworden. Hierna volgt de eerste drieling.

Volgens een bericht in het Dagblad van 's-Gravenhage van 12 februari 1841 vierden de drielingzusters Diena, Johanna en Wilhelmina Lankhorst te Zwolle op 1 februari 1841 hun 50-jarige verjaardag:


Latere vermeldingen van bijvoorbeeld een zestigjarige verjaardag ontbreken. Onderzoek in de overlijdensregisters van Zwolle leverde het volgende resultaat.

Op 20 juni 1842 overleed ongehuwd te Zwolle: Janna Lankhorst, ongehuwd, 51 jaar, geboren Zwolle, dochter van Evert en Janna Alferink. Haar behuwdbroeder Klaas Mouwen doet aangifte:


Op 11 september 1849 overleed te Zwolle: Hermina Lankhorst, 58 jaar, weduwe van Klaas Mouwe, geboren Zwolle, dochter van Evert en van Johanna ten Haven:


Op 6 januari 1855 overleed te Zwolle: Gerridina Lankhorst, 64 jaar, geboren Zwolle, echtgenote van Jan Jansen Otten, dochter van Hendrik en Joanna Renzink:


Hoewel je het niet zou zeggen, blijkt het hier om de drielingzusters Lankhorst te gaan, en dat terwijl de namen van hun ouders in de drie overlijdensakten telkens anders zijn. De huwelijksakten van de twee gehuwde drielingzusjes zouden de oplossing leveren.

Op 25 januari 1816 trouwden te Zwolle Jan Jansen en Garidina Lankhorst. Zij is volgens de huwelijksakte gedoopt te Zwolle op 7 februari 1790 als dochter van Hendrik Lankhorst en Johanna Rensink. Haar vader woont te Zwolle en haar moeder is al overleden.


De bijlagen bij de huwelijksakte bevatten een afschrift van haar doopinschrijving:Bruidegom Jan Jansen gaat zich later Jan Jansen Otten noemen.

(wordt vervolgd)

donderdag 6 september 2018

De Bossche drieling van Hees

Tientallen drielingen zijn er in de 19e eeuw in Nederland geboren. Slechts weinige van die drielingen werden volwassen. Tot de uitzonderingen behoort de drieling van Hees, Johannes, Antonius en Bernardus die op 31 januari 1852 te 's-Hertogenbosch werd geboren als zoons van de meester-molenaar Jacobus van Hees en diens echtgenote Maria Catharina Brouwers:


In de krant werd nauwelijks aandacht besteed aan die geboorte. De Noordbrabanter van 3 februari 1852 publiceerde het volgende bericht:Meer aandacht voor de drieling was er, toen de broers hun communie deden in 1863. De Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (PNHC) van 28 april 1863 publiceerde het volgende bericht:


En ook de loting voor de nationale militie in 1872 was voor diezelfde krant aanleiding om op 8 februari 1872 het volgende bericht te publiceren:


Twee dagen later, op 10 februari 1872 werden de lotingsnummers in diezelfde krant gepubliceerd:En dan is het even stil tot 1877, wanneer de PNHC op 27 januari 1877 de a.s. 25-jarige verjaardag van de drieling aankondigt:Op 17 juli 1880 trouwt Bernardus van Hees te 's-Hertogenbosch met Petronella van Keijsteren. En dan zijn uiteraard zijn twee drielingbroers getuigen bij het huwelijk:
Heel oud zou de drieling niet worden. Bernardus van Hees overleed reeds op 31-jarige leeftijd op 13 november 1883 te 's-Hertogenbosch:


 

Antonius van Hees trouwt op 22 mei 1889 te 's-Hertogenbosch met Antonetta van Delft. Zijn drielingbroer Johannes is dan getuige:Antonius van Hees overleed op 13 juli 1923 te 's-Hertogenbosch:


Wanneer en waar Johannes van Hees, de derde drielingbroer is overleden, is mij niet bekend. Hij vertrok op 30 augustus 1895 ongehuwd vanuit zijn geboortestad naar Lier (B).

woensdag 29 augustus 2018

Zes bijzondere tweelingen

Wat de nu volgende zes tweelingen zo bijzonder maakt, is de achternaam van vader of moeder. Op 8 februari 1708 werden te Amsterdam Evangelisch-Luthers gedoopt Mathijs en Elsje, kinderen van Hendrik Seurhof en Geesje Drieling:


Ook in Amsterdam werden op 8 januari 1779 Evangelisch-Luthers gedoopt: Anna Maria en Jan, kinderen van Jan Drieling en Maria Hedewig Helena Beekman:


In Groningen werden op 23 november 1794 gedoopt:  Antonia Catharina en Hendrik Adolph, kinderen van Adolph Frans Herman Drieling en Magdalena Cornelia van Wermeskerken:De achternaam van de moeder is moeilijk te lezen, maar blijkt uit een advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 5 juni 1798:In Scherpenzeel (Gld) werden op 4 en 5 oktober 1823 geboren: Anna Petronella Tobia en Magdalena Cornelia Fransina, dochters van Pieter Huibert Gerard Nahuijs en Anthonia Catharina Drieling:


Naar aanleiding van deze geboorte verscheen de volgende advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 9 oktober 1823:Op 29 augustus 1897 beviel Dina Johanna Christina Borsboom, echtgenote van Franciscus Cornelis Vierling in Den Haag van een doodgeboren tweeling, twee dochters:


In de Haagsche Courant van 1 september 1897 verscheen de volgende advertentie:
En tenslotte: Op 18 april 1908 werden te Rotterdam geboren:  Theodorus Everardus Marie en Mechelina Antonia Maria, kinderen van Wilhelmus Josephus Scheerder en Christina Johanna Maria Vierling:


woensdag 22 augustus 2018

18 huwelijksjubilea in één krant

Je ziet ze tegenwoordig steeds minder, vermelding van huwelijksjubilea in de krant. Bijzonder is daarom dat er in de Leeuwarder Courant van 29 mei 1868 maar liefst 18 huwelijksjubilea worden vermeld:


Een zo'n groot aantal huwelijksjubilea was ook de landelijke pers niet ontgaan, getuige het bericht in de Arnhemsche Courant van 1 juni 1868:


woensdag 15 augustus 2018

Waar is Roelof Jacobs Brink overleden (2)?

Zoon Jacob trouwt op 28 december 1843 te Groningen met Eltien Mulder. De huwelijksakte vermeldt slechts, dat hij een zoon is van Roelf Jacobs Brink, een afwezige militair:


Jantje Jans Beereboom overlijdt op 31 augustus 1844 te Leek als weduwe van Roelf Jakobs Brink:


Zoals later zal blijken was zij toen geen weduwe.

Zoon Jacob overlijdt op 2 augustus 1856 te Groningen. Hij is dan een zoon van de afwezige militair Roelf Jakobs Brink en van Jantje Jans Beereboom, die te Leek is overleden:


Dochter Jacobje overlijdt op 12 mei 1862 te Leek. Het is de aangevers niet bekend waar haar vader woont, welk beroep hij uitoefent en of hij nog in leven is:


Dochter Martje overlijdt op 22 oktober 1864 te Leek. Haar overlijdensakte vermeldt slechts dat haar beide ouders overleden zijn:


Dochter Stientje overlijdt op 16 april 1870 te Leek. Haar overlijdensakte vermeldt dat de woonplaats van haar vader onbekend is en dat haar moeder overleden is:


Is er dan helemaal niets bekend over Roelf Jacobs Brink? Gelukkig wel, dank zij een bericht in de Drentsche Courant van 20 april 1849. Roelf blijkt zich in 1849 te Leek te hebben gemeld, hij wordt dan Roelf Jacobs Brink alias Roelf Biesjager genoemd:


Na 1849 heb ik niets meer over Roelf kunnen vinden.