woensdag 26 april 2017

Jongetje of meisje?

In de 19e eeuw deed zich bij doodgeboren kinderen soms het probleem voor, dat men niet kon vast stellen of het om een jongetje of een meisje ging. Ik noteerde de volgende drie gevallen, allen te 's-Hertogenbosch. Op 12 oktober 1835 wordt een doodgeboren kind van Henricus van den Dungen en Wilhelmina Adriana Vaes geboren:


Op 29 maart 1874 wordt een doodgeboren kind van Johann Christopf Groll en Hendrika Maria Frederica Maissan geboren:


Op 11 februari 1884 wordt een doodgeboren kind van Gerardus Nicolaus Josephus van de Griendt en Jacoba Maria Johanna Vermeulen geboren:


donderdag 20 april 2017

Geboren als jongen, overleden als meisje

In de 21e eeuw zal het voor gaan komen, dat een kind geboren wordt als jongen en overlijdt als meisje of omgekeerd. De technieken, die daarvoor nodig zijn, bestonden nog niet in de 19e eeuw. Toch komt het dan af en toe voor, dat een jongen als meisje overlijdt, zoals in het geval van Josephus Kuster. Hij is op 30 mei 1833 te 's-Hertogenbosch geboren als zoon van Alois Kuster en Maria Anna de Loo. De ouders zijn op dat moment (nog) niet getrouwd:


Josephus overlijdt op 6 juni 1833 te 's-Hertogenbosch als natuurlijke erkende dochter van Alois Kuster en Maria Anna de Loo:


De ouders van Josephus trouwen op 17 oktober 1838 te Vlissingen:


donderdag 13 april 2017

Geboren in een kelder

In de jaren 1820-1852 zijn er te 's-Hertogenbosch ca. 30 kinderen in een kelder geboren. Deze kelders behoorden tot huizen, gelegen op of rond de Markt. De meeste kinderen zijn geboren in één van de kelders onder de Vleeshal: het blok op de Markt, begrensd door de Markt en de Pensmarkt. Het, voor zover bekend, eerste kind dat in een kelder is geboren is Hendrik Lodewijk Meijs, zoon van Johanna Clasiena Meijs. Hij wordt op 19 augustus 1820 geboren in de kelder op de Markt onder de Hoofdwacht:


Dan wordt het een tijd stil tot 1837. Op 14 februari 1837 wordt in één der kelders op de Markt van de hal (lees vleeshal) geboren: Joanna, dochter van Johannes van Beers en Maria Elisabeth van Nes:


Het, voor zover bekend, laatste kind, dat in een kelder wordt geboren, is Johannes Gerardus van Grinsven, geboren 17 mei 1852, zoon van Johannes Antonius van Grinsven en Jacoba Pieters. Hij wordt geboren op de Pensmarkt in de tweede kelder van de Vleeschhal:


donderdag 6 april 2017

Drukfout in register van de burgerlijke stand (2)

Deze keer een tweede drukfout in het register van de burgerlijke stand. Men is er in het register van overlijden van 1815 van 's-Hertogenbosch vanuit gegaan, dat er alleen maar mannen zouden overlijden. In de gedrukte akte staat immers op de 5e regel van onderen het woord zoon gedrukt:De geschiedenis herhaalt zich in 1816, ook dan is het woord zoon gedrukt:


In 1817 krijgt de akte een andere lay-out en zijn de problemen opgelost:


donderdag 30 maart 2017

Drukfout in register van de burgerlijke stand (1)

Meestal let een onderzoeker niet op de lay-out van een register van de burgerlijke stand. Toevallig kwam ik er achter, dat er iets merkwaardigs aan de hand is met het overlijdensregister van 's-Hertogenbosch van 1831. Het gedrukte register bevat per blad aan de rectozijde (voorkant) twee akten en aan de versozijde (achterkant) ook twee akten. De bovenste akte van de rectozijde vermeldt als jaartal: een duizend acht honderd een-en-dertig, in de onderste akte staat echter als jaartal een duizend acht een-en-honderd dertig:


Op de versozijde staat in beide akten het jaartal een duizend acht honderd een-en-dertig:


Het register was begin september vol, waardoor er een supplement gedrukt moest worden; in dat supplement staat in alle vier akten als jaartal een duizend acht honderd een-en-dertig:


donderdag 23 maart 2017

Opsporing verzocht

Op 7 januari 1848 overleed in het Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch Joannes Steffens:De aangevers van het overlijden weten niet zoveel over Joannes Steffens. Hij is ongehuwd, van beroep arbeider en 33 jaar oud. Waar en wanneer hij geboren is, is niet bekend. Ook over zijn ouders is niets bekend. Weet u wél wanneer en waar hij geboren is?

Hoe heet de echtgenote(1)?

Op 7 september 1889 overleed te 's-Hertogenbosch in de gevangenis Willem Heldoorn de Milde, oud 67 jaar, geboren Amsterdam. De namen van zijn ouders worden vermeld in de akte, maar de naam van zijn echtgenote is niet bekend bij de aangevers:Hoe heet de echtgenote(2)?

Op 27 januari 1838 overleed Willem Pot te 's-Hertogenbosch. Hij was 59 jaar en geboortig van Linschoten en weduwnaar. De naam van zijn echtgenote en de namen van zijn ouders waren bij de aangevers onbekend:

donderdag 16 maart 2017

Een bijzondere overlijdensakte

Op 16 november 1874 overleed te 's-Hertogenbosch Catharina Huiberdina Cicot, oud 59 jaar, weduwe van Joannes Jacobus van Duuren:


Wat is daar nu zo bijzonder aan, hoor ik u al denken. Wel, dat is het feit, dat de beide ouders van de 59-jarige nog in leven waren en dat is zelfs tegenwoordig een zeldzaamheid, laat staan in de negentiende eeuw. De overledene trouwde op 26 januari 1835 in 's-Hertogenbosch met Joannes Jacobus van Duuren:


Haar ouders Jacobus Cicot en Mechelina Lutteki trouwden aldaar op 14 mei 1814, de bruidegom was 18 jaar, de bruid 19 jaar:


Naar aanleiding van hun gouden bruiloft verscheen het volgende bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (PHNC) van 17 mei 1864:


Zeven jaar later verscheen in de editie van genoemde krant van 19 september 1871 een bericht over de onder-curatele-stelling van Jacobus Johannes Cikot, ter zake van zwakheid van vermogens:


Op 14 mei 1872 werd in genoemde krant de volgende opmerkelijke advertentie geplaatst:


Waarschijnlijk vreesden de kinderen, dat het echtpaar de diamanten bruiloft niet zou mogen beleven. De echtelieden hebben de diamanten bruiloft wél mogen beleven. Jacobus Cikot overleed te 's-Hertogenbosch op 26 december 1874, oud 79 jaar:


Naar aanleiding van zijn overlijden verscheen de volgende advertentie in de PNHC van 29 december 1874:


Zijn weduwe Mechelina Lutkie overleed op 28 april 1877 te 's-Hertogenbosch, oud 82 jaar: