donderdag 18 januari 2018

Het ontstaan van de achternaam Jansen Eijken Sluijters (2)

Diederichs eerste echtgenote Adriana Heusges overlijdt op 19 november 1830 te Paramaribo, zoals blijkt uit een mededeling in de Surinaamsche Courant van 7 december 1830:


Diederich trouwt voor de tweede keer op 28 oktober 1833 te Paramaribo met Anna Catharina Geijer, volgens een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 1 januari 1834:


Zij was weduwe van Carl Ludwich Weissenbruch, die op 5 maart 1832 te Paramaribo overleed, volgens een advertentie in de Surinaamsche Courant van 8 maart 1832:


Diederich trouwt voor de derde keer op 3 maart 1840 te Amsterdam met Eleonora Sophia van Santen:


Uit de bijlagen bij deze huwelijksakte blijkt, dat zijn tweede echtgenote Anna Catharina Geijer op 20 oktober 1837 in de kolonie Suriname is overleden:


Diederich overlijdt op 20 mei 1841 te Amsterdam volgens een advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 12 juni 1841:


Zijn weduwe Eleonora Sophia van Santen hertrouwt op 24 juli 1845 te Amsterdam met Johann Leonhard Heusges en overlijdt te Amsterdam op 28 februari 1884 volgens een advertentie in het Nieuws van den Dag van 3 maart 1884:


Uit het eerste huwelijk van Diederich is op 22 april 1830 te Paramaribo een zoon Johannes geboren. Hij trouwt als Johannes Jansen Eijken Sluijters te Amsterdam op 9 maart 1854 met Maria Catherina de Burlett:Maria Catharina de Burlett overleed te Soest op 15 februari 1900 volgens een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 17 februari 1900:


Haar weduwnaar Johannes Jansen Eijken Sluijters overleed te Soest op 12 april 1907 volgens een advertentie in de Gooi- en Eemlander van 13 april 1907:


Alle huidige naamdragers Jansen Eijken Sluijters stammen af van dit echtpaar.

1 opmerking: