donderdag 2 november 2017

Man en vrouw 40 jaar gehuwd geweest, voor allebei het derde huwelijk

Veertigjarige bruiloften waren ook in de 19e eeuw niet zeldzaam. Maar dergelijke bruiloften, waarbij het voor beide echtelieden een derde huwelijk betrof, komen niet heel erg vaak voor. Zo'n geval deed zich in 1889 in Friesland voor. Op 26 april 1849 trouwen te Wymbritseradeel Gorrit Pieters van der Goot en Elisabeth van Berkum. Hij is weduwnaar van Hiltje Sjirks Haagsma, zij is weduwe van Johannes Hendriks van der Kooi:


Uit de bijlagen bij deze huwelijksakte blijken de geboortedata en - plaatsen van de echtelieden:
Gorrit van der Goot is op 22 januari 1796 te Gaastmeer geboren:Elisabeth van Berkum is op 21 maart 1809 te Enkhuizen geboren:


Uit de huwelijksakte blijkt niet, dat het voor beiden het derde huwelijk is. Maar dat is wel zo. Elisabeth van Berkum trouwt voor de eerste keer op 1 mei 1828 te Ferwerderadeel met Hendrik Wijtzes de Jong. Hij overlijdt op 30 december 1840 te Menaldumadeel. Elisabeth van Berkum trouwt voor de tweede maal op 31 juli 1844 te Menaldumadeel met Johannes Hendriks van der Kooi. Johannes van der Kooi overlijdt reeds, na nauwelijks een jaar getrouwd te zijn geweest, op 2 september 1845 te Leeuwarden. Gorrit van der Goot trouwt voor de eerste keer op 3 mei 1823 te Wymbritseradeel met Riemke Murks Abma. Riemke Abma overlijdt reeds op 23 augustus 1824 aldaar, na een huwelijk van slechts één jaar. Gorrit van der Goot trouwt voor de tweede keer op 25 april 1829 te Wymbritseradeel met Hiltje Sjirks Haagsma. Hiltje Haagsma overlijdt aldaar op 11 juni 1845.

Twee dochters van Gorrit van der Goot uit zijn tweede huwelijk overlijden op jonge leeftijd,  dochter Ytje als ze 21 jaar is en dochter Greitje, als ze 20 jaar is, volgens onderstaande advertenties uit de Leeuwarder Courant (LC) van respectievelijk 11 maart 1856 en 29 november 1864:

Op 29 april 1869 herdenken de echtelieden hun 20-jarige bruiloft (LC van 20 april 1869):


Tien jaar later is het tijd om de 30-jarige bruiloft te vieren (LC van 29 april 1879):


Gorrit van der Goot overlijdt op 24 augustus 1892 te Sneek na een huwelijk van ruim 43 jaar (LC van 30 augustus 1892):


Zijn weduwe Elisabeth van Berkum overlijdt eveneens te Sneek op 24 juni 1902 (LC van 30 juni 1902):


Geen opmerkingen:

Een reactie posten