donderdag 26 oktober 2017

De nieuwe huisnummering te 's-Hertogenbosch in 1909 (3, slot)

In de krant van 30 november 1909 verschijnt een advertentie, waarin als oud nummer Minderbroedersstraat 350 wordt vermeld en als nieuw nummer 31, de wijkletter ontbreekt dus ook hier en die moet B zijn volgens de omnummeringslijst:


Ruim een jaar later verschijnt in de krant van 24 december 1910 een advertentie van waarschijnlijk dezelfde adverteerder, waarin slechts het nieuwe huisnummer wordt vermeld, het oude nummer waren de Bosschenaren allang vergeten:


In de krant van 2 januari 1911 verschijnt de volgende advertentie, waarin als oud huisnummer Hinthamerstraat C 53 wordt vermeld en als nieuw nummer 40:


De laatste advertentie met vermelding van een oud en/of nieuw nummer verschijnt op 21 september 1911 ruim twee jaar(!) na de invoering van de nieuwe huisnummering, het oude nummer is Hinthamerstraat C 52 en het nieuwe nummer is 36:


De oplettende lezer zal ongetwijfeld iets opvallen: Hinthamerstraat C 52 wordt 36 en C 53 wordt 40. Welk oud nummer had dan nummer 38? Dat blijkt wijk C nummer 52a te zijn, volgens de omnummeringslijst!

In de krant van 2 januari 1911 staat nóg een advertentie met een oud en nieuw adres: Korte Kerkstraat wijk A 99 wordt nieuw (Kerkstraat) 15. De Korte Kerkstraat was vóór 1909 het gedeelte van de huidige Kerkstraat tussen Markt en Krullartstraat.


In andere kranten verschenen nauwelijks advertenties betreffende de nieuwe huisnummering. Ik vond er slechts één en wel in de Nederlandsche Staatscourant van 14 mei 1910: Schilderstraat D 127 krijgt als nieuw nummer 32:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten