donderdag 9 november 2017

De tragische dood van een honderdjarige (1)

Op 9 december 1820 trouwen te Aengwirden (Friesland) Jan Hendriks ten Boom en Jantje Jakobs Broers:


De datum van het huwelijk is onjuist in de akte vermeld. Immers: het is de eerste akte van het jaar 1820 en akte 2 van dat jaar is gedateerd 12 maart. De aktedatum zou dus moeten vallen tussen 1 januari en 12 maart. Uit de tienjarentafel (en ook de éénjarentafel) blijkt, dat de juiste datum 9 januari 1820 moet zijn:

In deze tafel heet de bruid abusievelijk Grietje in plaats van Jantje.

Volgens de huwelijksbijlagen is bruidegom Jan Hendriks ten Boom op 10 juli 1796 te Blokzijl geboren en aldaar op 17 juli 1796 gedoopt:


Zijn echtgenote Jantje Broers overlijdt op 9 juni 1884 na een huwelijk van ruim 64 jaar te Aengwirden.
Weduwnaar Jan Hendriks ten Boom hoopt op 10 juli 1895 zijn 99-ste verjaardag te vieren. Naar aanleiding daarvan verschijnt het volgende bericht in de Leeuwarder Courant van 17 juni 1895:


Er blijken een paar fouten in dit bericht te staan. De honderdjarige woont niet te Tjalleberd, maar te Luinjeberd en hij viert zijn honderdste verjaardag niet op 15 juni, maar op 15 juli (ook deze datum is onjuist, dat moet 10 juli zijn, ook in latere berichten wordt steeds 15 juli 1796 als geboortedatum vermeld).
Het bericht wordt in de Leeuwarder Courant van 18 juni 1895 gecorrigeerd:Op 10 juli 1896 viert Jan ten Boom zijn honderdste verjaardag. In de Leeuwarder Courant van 15 juni 1896 verschijnt het volgende korte bericht:


In andere kranten wordt uitgebreider stilgestaan bij de verjaardag van de eeuwling, zoals in de Amsterdammer van 17 juli 1896:


(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten