donderdag 31 augustus 2017

Het ontstaan van de achternaam Peereboom Voller (2)

De oudste zoon Pieter van Jan Peereboom Voller, geboren Alkmaar 8 juni 1807, trouwt op 20 juli 1837 te Haarlem met Arendina Maria Blomvliet. De vraag is welke naam de bruidegom krijgt in de huwelijksakte. Zou het Voller zijn of Peereboom Voller? De verrassing is: geen van beiden. Hij trouwt als Pieter Peereboom Voller zich schrijvende Pieter Voller:De bruidegom tekent de akte als P. Voller en zijn broer L. Voller, die als getuige optreedt, tekent als L. Voller. Uit dit huwelijk is op 24 november 1840 te Amsterdam een zoon Jan Pieter geboren, de vader heet dan Pieter Voller. In de marge is vermeld, dat ingevolge machtiging van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam van 26 juni 1860 de achternaam van de geborene is gewijzigd in Peereboom Voller:


Dochter Elisabeth van Jan Peereboom Voller, geboren Alkmaar 19 juni 1814, trouwt op 1 augustus 1841 te Alkmaar met Gerrit de Vries. Zij heet dan Elisabeth Voller:


Dochter Cornelia Elizabeth van Jan Peereboom Voller, geboren Alkmaar 8 februari 1817, trouwt twee keer. De eerste keer trouwt ze te Amsterdam op 27 juli 1842 met Gerrit Jacobus Croll, zij heet dan Cornelia Elizabeth Voller, zowel zij als haar broer Pieter, die als getuige optreedt, tekenen als Voller:


Zij trouwt voor de tweede maal, ook te Amsterdam, op 3 april 1856 met Peter Wilhelm Fasmer, zij heet dan Cornelia Elizabeth Peereboom Voller!!, zij ondertekent de akte ook als Peereboom Voller:


In het volgende blog het nageslacht van Leendert, de tweede zoon van Jan Peereboom Voller.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten