donderdag 7 september 2017

Het ontstaan van de achternaam Peereboom Voller (3)

Leendert, de tweede zoon van Jan Peereboom Voller, geboren Alkmaar 17 juli 1809, trouwt op 7 december 1837 te Haarlem met Anna Elisabeth Bolleurs. Net zoals zijn broer Pieter trouwt hij met een merkwaardige naam: Leendert Peereboom Voller zich schrijvende Voller, hij tekent de akte als L. Voller:
In de geboorteakten van bijna al hun kinderen heet hij Leendert Peereboom Voller, alleen bij het eerste kind Anna Elisabeth, geboren Haarlem 21 juli 1838, heet hij Leendert Voller:


Deze dochter trouwt als Anna Elisabeth Voller op 3 augustus 1861 te Opmeer met Douwe Jans Swart:


De eerste keer, dat bij deze tak van de familie de achternaam Peereboom Voller, zij het officieus, wordt vermeld, is in de overlijdensakte van Leenderts zoon, eveneens Leendert geheten, die op 24 mei 1859 te Terschelling overleed:


Daarmee is er nog geen einde gekomen aan het ingewikkelde verhaal over het ontstaan van de familienaam Peereboom Voller. Want wat is het geval? Leenderts dochter Anna Elisabeth, wordt op 5 februari 1875 te Haarlem moeder van een zoon Willem Fredrik, de vader is Douwe Jans Swart, dat vermeldt althans de akte:


In de marge van de akte staat, dat Douwe Jans Swart het vaderschap ontkent, hetgeen blijkt uit het vonnis, dat in 1876 in het geboorteregister van Haarlem is ingeschreven. In de marge van dezelfde akte staat vermeld, dat de moeder eigenlijk Anna Elisabeth Peereboom Voller heet.
Het vonnis volgt hierna:


Uit het vonnis blijkt, dat Douwe Jans Swart sinds 1868 in Nederlands-Indiƫ verblijft en dus onmogelijk de vader kan zijn van Willem Fredrik. De rechtbank is het met hem eens. Consequentie van het vonnis is dat Willem Fredrik voortaan Voller als achternaam heeft. Merkwaardig genoeg trouwt hij op 5 augustus 1909 te Amsterdam als Willem Fredrik Peereboom Voller met Adriana de Jong:


Uit de bijlagen bij de huwelijksakte blijkt, dat kort voor het huwelijk bij beschikking van de rechtbank te Haarlem op 22 juni 1909 de achternaam van Willem Frederik gewijzigd is in Peereboom Voller:


Opmerkelijk genoeg wordt deze naamswijziging niet in de geboorteakte van Willem Fredrik vermeld (zie hierboven). De achternaam Peereboom Voller is dus officieel als achternaam geregistreerd in 1842, 1860 en 1909 en officieus in 1859.
Deze onwettige tak van het geslacht Peereboom Voller is niet genoemd in jaargangen 1947 en 2010/2011 van Nederlands Patriciaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten