donderdag 24 augustus 2017

Het ontstaan van de achternaam Peereboom Voller (1)

Toen ik de achternaam Peereboom Voller voor het eerst tegenkwam, dacht ik te maken te hebben met een samengestelde voornaam: de achternaam van de moeder zal wel als tweede voornaam van het kind zijn gebruikt. Maar dat bleek hier niet het geval: de stamvader van het geslacht Peereboom Voller is op 11 februari 1770 te Alkmaar gedoopt als Jan, zoon van Pieter Voller en Cornelia Peereboom:


De achternaam van de moeder is dus Peereboom. We horen dan een tijd niets van Jan, tot het volgende bericht in de Opregte Haarlemsche Courant van 27 december 1791:


Jan wordt volgens dit bericht voor het jaar 1792 tot schepen en lid van de vroedschap van Alkmaar benoemd en noemt zich dan Jan Peereboom Voller.
Jan zou twee keer trouwen: de eerste maal trouwt hij te Purmerend op 27 juli 1794 met Alida Lucia Peereboom:


De tweede keer trouwt hij te Alkmaar op 13 oktober 1799 met Margaretha Clara Jonker:


In beide huwelijksakten heet hij Jan Peereboom Voller. In alle doopinschrijvingen en geboorteakten van zijn kinderen noemt hij zich steeds Jan Peereboom Voller. Hij overlijdt te Alkmaar op 14 september 1831:Als zijn zoon Pieter naar aanleiding van dit overlijden een advertentie plaatst in de Opregte Haarlemsche Courant van 22 september 1831 noemt hij zich P. Voller:


Peereboom Voller is dus nog geen achternaam. Jans derde zoon Dirk, geboren Alkmaar 14 mei 1811, trouwt te Batavia op 25 november 1837 met Henriette Elisabeth van Slingerlandt volgens een advertentie in de Javasche Courant van 29 november 1837, hij noemt zich dan Voller:Volgens Nederlands Patriciaat van 1947, pag. 310 en Nederlands Patriciaat van 2010/2011, pag. 340 is zijn achternaam Voller door een uitspraak van de Raad van Justitie te Batavia op 17 november 1842 officieel gewijzigd in Peereboom Voller. De oudste vermelding van de achternaam Peereboom Voller dateert dus van 17 november 1842. Dirk had behalve genoemde Pieter nog een broer Leendert en twee zussen Elizabeth en Cornelia Elizabeth. En over hun achternamen valt ook nog veel te vertellen en dat gebeurt in de volgende blogs.

(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten