donderdag 5 mei 2016

Vondelingen in Amsterdam in 1816 (4)

In deze laatste bijdrage over Amsterdamse vondelingen volgen nu enige huwelijken van die vondelingen. Van Maria Elisabeth Johanna Mulder geboren 12 april 1816, dochter van Maria Mulder, is een geboorteakte bekend en een vondelingakte. Zij wordt op 5 juni 1816 als vondeling ingeschreven in het geboorteregister:


Als zij op 24 november 1841 te Amsterdam trouwt met Johannes Bernardus Verbruggen, overlegt zij haar geboorteakte:


Anders ligt het bij Gerrit van der Meij. Hij wordt op 11 oktober 1816 geboren als kind van Catharina van der Meij. Op 4 november 1816 wordt hij ook ingeschreven als vondeling oud zijnde drie weken:


Als hij op 3 augustus 1842 te Amsterdam trouwt met Petronella Johanna Schippers overlegt hij niet zijn geboorteakte, maar de vondelingakte:


Een speciaal geval is het volgende. Johan Andreas Gebhard wordt op 1 juni 1816 geboren als zoon van Johan Andries Gebhard en Geertje Hofman echtelieden. Hij wordt op 24 juni 1816 nogmaals ingeschreven, maar deze keer als vondeling met iets andere voornamen nl. Jan Andreas.Als hij op 17 maart 1858 te Amsterdam trouwt met Willemijntje Beenakker heet hij Johan Andreas Gebhard (de namen uit zijn geboorteakte) maar hij overlegt zijn vondelingakte (met de verkeerde namen!), zie het hiernavolgende extract:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten