woensdag 27 april 2016

Vondelingen in Amsterdam in 1816 (3)

In de geboorteregisters van Amsterdam van 1815 en 1816 worden 30 kinderen vermeld, waarbij de namen en geboortedata wel héél erg veel overeenkomsten vertonen met de namen en geboortedata van vondelingen, die in het register van 1816 zijn ingeschreven. Soms zijn de namen en data exact hetzelfde als die van de vondeling, soms zijn er kleine verschillen. Het lijkt erop, dat sommige kinderen én als vondeling én als kind van gehuwde ouders of van een ongehuwde moeder zijn ingeschreven. Hier volgen enige voorbeelden.

Kind van ongehuwde moeder

Op 15 februari 1816 vindt de aangifte plaats van de geboorte van Pieter Meester, geboren 12 februari 1816, zoon van Petronella Meester. Op 10 april 1816 wordt de vondeling Pieter Meester ingeschreven, geboren 12 februari 1816. Het kan haast niet anders of het moet hier om hetzelfde kind gaan:Kind van gehuwde ouders

Op 20 november 1815 vindt de aangifte plaats van de geboorte van Christina Margaretha Dirks, dochter van Pieter Dirks en Christina Margaretha Barteling echtelieden, geboren 18 november 1815. Op 5 maart 1816 vindt de inschrijving plaats van de vondeling Christina Margaretha Dirks, geboren 18 november 1815:Kind van ongehuwde moeder met verschillende namen

Op 16 oktober 1816 vindt de aangifte plaats van de geboorte van Joannes Ferdinand Mulder, geboren 15 oktober 1816, zoon van Maria Mulder. Op 9 november 1816 vindt de inschrijving plaats van Johannes Ferdinand Muller, ook geboren 15 oktober 1816. Hoewel de namen niet exact hetzelfde zijn in de beide akten, gaat het waarschijnlijk om hetzelfde kind:
Kind van ongehuwde moeder met verschillende geboortedata

Op 26 april 1816 vindt de aangifte plaats van de geboorte van Antje de Graaf, geboren 23 april 1816, dochter van Neeltje de Graaf. Op 27 april 1816 vindt de inschrijving plaats van de vondeling Antje de Graaf, geboren 25 april 1816. Hoewel er twee dagen verschil is in geboortedatum, lijkt het mij om hetzelfde kind te gaan:
En tenslotte een wel heel bijzonder geval. Een kind wordt eerst ingeschreven als vondeling en daarna als kind van een ongehuwde moeder. Op 31 augustus 1816 wordt Johanna Maria Boersma als vondeling ingeschreven, de akte vermeldt eerstgeboren, dus waarschijnlijk op 31 augustus 1816 geboren. Op 2 september 1816 vindt de aangifte plaats van de geboorte van Johanna Maria Boersma, geboren 30 augustus 1816, dochter van Jannatje Boersma. Hoewel de geboortedata niet overeenstemmen, gaat het waarschijnlijk om hetzelfde kind:
Van deze vijf kinderen is mij verder niets bekend. In het volgende blog enige huwelijken van kinderen uit de genoemde groep van 30 kinderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten