donderdag 14 april 2016

Vondelingen in Amsterdam in 1816 (1)

In het geboorteregister van Amsterdam van 1816 zijn 446 vondelingen ingeschreven. Bij 97 vondelingen is sprake van een pasgeboren vondeling, in de akte aangeduid als eerstgeboren. Bij 242 vondelingen wordt de leeftijd vermeld en bij 105 vondelingen de geboortedatum! Bij twee vondelingen wordt niets vermeld over eerstgeboren, leeftijd of geboortedatum. Slechts twee van de 446 vondelingen zouden later een ouder krijgen: één vondeling krijgt een moeder, maar geen vader en één vondeling krijgt een vader, maar geen moeder! We beginnen met de vaderloze vondeling. Op 5 december 1816 wordt aangifte gedaan van de vondeling Pieter George Christiaan Zuurbier. In de marge van de akte is vermeld, dat hij op 26 januari 1824 door Maria Catharina de Ruijter is erkend:


Er is ook een speciale akte van erkenning opgemaakt:De vondeling trouwt als Pieter George Christiaan de Ruijter op 7 augustus 1844 te Amsterdam met Pietertje van der Meulen:


Uit de bijlagen bij deze huwelijksakte blijkt, dat zijn moeder op 11 augustus 1832 te Amsterdam is overleden als Maria Catharina Ruijter en dat zij gehuwd was met Hendrik Keijser:


Haar overlijdensakte vermeldt ten onrechte, zoals later zal blijken, dat zij te Amsterdam is geboren:


Hendrik Keijser trouwt op 3 maart 1824 te Amsterdam met Maria Catharina Ruijter. Bij dat huwelijk worden drie kinderen erkend:


Uit de bijlagen bij de huwelijksakte blijkt dat Maria Catharina Ruijter op 26 augustus 1792 te Zierikzee is gedoopt:


En ook blijkt uit de bijlagen dat zij op 16 januari 1805 in het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam is opgenomen, oud zijnde 14 jaar en 5 maanden (deze leeftijd stemt niet overeen met de doopdatum):Hendrik Keijser hertrouwt na het overlijden van Maria Catharina Ruijter op 23 december 1835 te Amsterdam met Maartje Bleeker.

Uit het voorgaande blijkt, dat de vondeling de verkeerde achternaam heeft gekregen, hij heet niet de Ruijter, maar had Ruijter moeten heten.

En dan nu de moederloze vondeling. Op 9 maart 1816 is als vondeling ingeschreven: Anna Christina Voskuijl, oud naar gissing 14 dagen, uit de kantmelding blijkt dat zij op 25 oktober 1854 is erkend door Jan Schuts:


Enkele weken na de erkenning trouwt zij op 8 november 1854 te Amsterdam als Anna Christina Schuts met Jan Hendrik Moddemeijer. Haar vader woont dan te Amsterdam, haar moeder wordt niet vermeld!:Geen opmerkingen:

Een reactie posten