donderdag 21 april 2016

Vondelingen in Amsterdam in 1816 (2)

Als we naar de naamgeving van de vondelingen kijken, blijkt, dat vele vondelingen een gewone familienaam hebben. Zo werden er in Amsterdam in 1816 twee vondelingen gevonden, die allebei de naam Jan van den Berg kregen, de ene geboren op 12 april en de andere op 4 december:
Een wel zeer bijzonder geval deed zich voor op 17 september 1816. Op die dag werden twee vondelingen aangegeven met dezelfde achternaam Dijkman en met bijna dezelfde voornamen Gerritdiena en Gerardina en beiden 4 maanden oud:


Je zou denken, dat er slechts sprake is van één vondeling, die abusievelijk twee keer is ingeschreven, maar dat is niet zo. Er zijn nl. van beide vondelingen overlijdensakten aangetroffen, op 21 oktober 1816 overleed Gerredina Dijkman, oud vijf maanden en op 28 januari 1817 overleed nog een Gerredina Dijkman, oud zeven maanden, beiden geboren Amsterdam uit onbekende ouders:


Bij sommige vondelingen is het niet duidelijk, wat de voornaam is en wat de achternaam. Zo werd op 1 juni 1816 de akte ingeschreven van Willem Kloot van der Meer, geboren 22 mei 1816:


Uit de tienjarentafel blijkt, dat zijn achternaam van der Meer luidt en zijn voornamen Willem Kloot!

Ook problemen met de voor- en achternaam levert de op 26 januari 1816 ingeschreven Catharina Meijjer Fueskie, oud na gissing acht dagen:


Uit de tienjarentafel blijkt, dat haar achternaam Fueskie is en haar voornamen Catharina Meijjer!

Uniek is de naamswijziging van een vondeling. Op 30 oktober 1816 werd de vondeling Naatje Caneel ingeschreven, geboren  ongeveer vier weken geleden.Volgens de kantmelding in de akte is haar naam op een onbekend tijdstip veranderd in Anna van Dijk:


Tenslotte enkele vondelingen met wel héél bijzondere namen.

Op 27 augustus 1816 werd de vondeling Carel Frederik Sexsoerek, eerstgeboren, ingeschreven:Op 22 januari 1816 werd de vondeling Elisabeth Sophia Maogge ingeschreven, tien weken geleden geboren:Hoe zouden deze twee vondelingen aan hun naam gekomen zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten