donderdag 4 juni 2015

Erkenning van gehuwde kinderen (2)

Er is nóg een geval bekend van erkenning van reeds gehuwde kinderen bij het huwelijk van hun ouders. Het verschil met het vorige geval is dat die kinderen bij hun geboorte de achternaam van de moeder hebben gekregen en pas bij het huwelijk van hun moeder de achternaam van hun vader. Na het huwelijk van hun ouders moesten daarom niet alleen hún achternamen gewijzigd worden, maar ook bij de zoons de achternamen van hun kinderen en bij de dochters de achternaam van de moeder, hetgeen niet altijd goed is gegaan, zoals zal blijken.

Hendrikje Feddes Booij is op 10 juli 1825 te Haskerland geboren. Zij wordt aldaar acht keer ongehuwd moeder, bij de eerste twee kinderen heet zij Booi, bij de laatste zes Booij. Haar acht kinderen zijn:

Pieter, geboren 23 februari 1850
Gepke, geboren 31 januari 1853
Rimmigjen, geboren 4 augustus 1855
Aaltje, geboren 15 september 1857, overleden Haskerland 1 mei 1885 (ongehuwd)
Tjitske, geboren 25 februari 1860
Kekke, geboren 26 maart 1863, overleden Haskerland 16 april 1866
Fedde, geboren 19 februari 1865
Kekke, geboren 18 januari 1867, overleden Haskerland 2 augustus 1870

De geboorteaangifte van Pieter en Tjitske geschiedt door Huite Peetsma, de latere echtgenoot van de moeder. Ruim 27 jaar na de geboorte van haar jongste kind trouwt Hendrikje Booij, dan inmiddels 69 jaar, op 8 november 1894 te Haskerland met Huite Peetsma, 73 jaar. Bij dit huwelijk worden de vijf kinderen van Hendrikje erkend door Huite Peetsma. Het oudste kind Pieter is inmiddels 44 jaar, het jongste Fedde 29 jaar!!:
Alle vijf kinderen zijn dan al gehuwd en hebben zelf al kinderen. Alle kinderen zijn getrouwd met de achternaam Booi of Booij en die namen dienen gewijzigd te worden in Peetsma, en dat geldt ook voor de geboorteakten van de kinderen van deze kinderen. Bij de vijf kinderen is in de marge van de geboorteakte een verwijzing opgenomen naar het huwelijk van de moeder: sinds 8 november 1894 heten de kinderen Peetsma. Ingeschreven op 12 november 1894. Als voorbeeld volgt hier de geboorteakte van dochter Gepke:
Bij zoon Fedde is nog een tweede kantmelding vermeld, inhoudende dat hij bij zijn (eerste) huwelijk in 1891 is erkend door zijn moeder Hendrikje Booij. Da kantmelding is ingeschreven op 11 juni 1891. Sinds 12 november 1894 heten de vijf kinderen dus Peetsma. Aan de verkeerde achternamen van de kinderen of van de moeders van die kinderen verandert voorlopig niets. Dat zou pas later gebeuren, zoals zal blijken.

De huwelijken van de kinderen

Pieter Booi trouwt te Haskerland 30 april 1876 Libbigjen Knol

Hun kinderen zijn (allen geboren Haskerland) :

Hendrikje, geboren 23 juni 1876, overleden Haskerland 4 december 1877
Dirk, geboren 22 januari 1878
Huite, geboren 11 februari 1880, overleden Haskerland 20 mei 1884
Eise, geboren 18 mei 1882, overleden Haskerland 8 augustus 1882
Eize, geboren 13 januari 1884
Huite, geboren 14 november 1887, overleden Haskerland 18 oktober 1889
Huite, geboren 27 maart 1890
Berend, geboren 8 november 1892
Hendrikje, geboren 3 januari 1896
Klaas, geboren 5 april 1899

Bij de eerste acht kinderen heet de vader Pieter Booi, bij de jongste twee Pieter Peetsma. Bij Dirk, Eize, Huite en Berend is een kantmelding in de geboorteakte opgenomen verwijzend naar het huwelijk van hun grootouders: sinds 8 november 1894 heten de kinderen Peetsma. De kantmelding is pas op 25 maart 1902 ingeschreven. De aanleiding daarvoor is waarschijnlijk het huwelijk van zoon Dirk geweest die op 22 mei 1902 te Haskerland trouwt met Hielkje van Dijk. Hij trouwt als Dirk Peetsma. Als voorbeeld volgt hier de geboorteakte van zoon Dirk:
Gepke Booi wordt ongehuwd moeder te Haskerland op 14 april 1879 van dochter Hendrikje. In de marge van haar geboorteakte wordt vermeld, dat het kind op 5 februari 1920 te Joure door de moeder is erkend , de kanttekening is op 10 februari 1920 ingeschreven. Met potlood is er bij geschreven: Gepke Booi is door wettiging later Gepke Peetsma geworden:
Gepke Booi trouwt te Haskerland op 12 december 1880 met Yke Klazes Ykema.

Hun kinderen zijn (allen geboren Haskerland):

Klaas, geboren 12 augustus 1881
Doetje, geboren 14 april 1883
Hiltje, geboren 3 maart 1885, overleden Haskerland 15 maart 1885
Aaltje, geboren 20 december 1886
Huite, geboren 8 juni 1889
Sipke, geboren 5 september 1891
Yde, geboren 17 oktober 1893, overleden Haskerland 10 december 1935 (ongehuwd)
Tjitze, geboren 26 februari 1896

Bij de eerste zeven kinderen heet de moeder Gepke Booi, bij het achtste Gepke Peetsma. Alleen bij dochter Aaltje is in de geboorteakte een kantmelding opgenomen verwijzend naar het huwelijk in 1894, de kantmelding is op 4 mei 1910 ingeschreven:
Ook hier is de aanleiding voor de wijziging een huwelijk: Aaltje is op 19 mei 1910 te Haskerland gehuwd met Jan Adema. In haar huwelijksakte heet haar moeder Gepke Peetsma. Vreemd genoeg is de wijziging van de geboorteakte van Aaltje geen aanleiding geweest om de geboorteakten van alle kinderen te wijzigen. Dochter Doetje trouwt op 28 april 1904 te Haskerland met Hans Sap. Haar moeder heet in de huwelijksakte Gepke Booi in plaats van Gepke Peetsma. Ook bij zoon Yde is verzuimd een kantmelding op te nemen in de geboorteakte : in zijn overlijdensakte heet zijn moeder Gepke Booi in plaats van Gepke Peetsma.

De overige kinderen komen in het volgende blog ter sprake.

1 opmerking:

  1. Laat mijn oma een Peetsma zijn ;) nee geen dochter uit dit gezin. Maar ook oudtante Trijntje Peetsma krijgt ongehuwd kinderen Bij overlijden ongehuwd Bij overlijden van de vader van de kinderen is hij weduwnaar van Trientje IJpsma...foutje haar vader was Ype Peetsma

    BeantwoordenVerwijderen