donderdag 25 juni 2015

Waterloo is ook een voornaam (1)

Het klinkt op het eerste gezicht wat merkwaardig, dat Waterloo geaccepteerd is als voornaam door de ambtenaren van de burgerlijke stand. Volgens onderstaand bericht uit het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage van 15 augustus 1857 weigerde de ambtenaar te Amsterdam in juni 1857 de voornaam Waterloo in te schrijven:


Hoewel de ambtenaar gelijk had (Waterloo is geen heiligennaam of een persoonsnaam bekend uit de oude geschiedenis) dacht men daar later anders over. De eerste persoon met een voornaam Waterloo is John Waterloo Wilson, die op 14 maart 1839 te Haarlem trouwde met Wilhelmina Christina van Valkenburg:


Hij is volgens deze akte op 16 mei 1815 te Brussel geboren, maar kan geen extract van zijn geboorteakte of akte van bekendheid overleggen. Ook staat in de akte dat de bruidegom in Londen is gedoopt.  Het ligt niet erg voor de hand, dat een kind vóór de Slag bij Waterloo al een voornaam Waterloo krijgt. Het doopextract dat de bruidegom bij zijn huwelijk overlegt, verklaart echter veel:


Hieruit blijkt dat hij op 16 mei 1815 is geboren (te Brussel), maar pas op 13 oktober 1815, dus ná de slag bij Waterloo in Londen is gedoopt! John Waterloo Wilson overleed op 12 augustus 1883 te Neuilly-sur-Seine in Frankrijk. Naar aanleiding van zijn overlijden verscheen het volgende artikel in het Algemeen Handelsblad van 29 augustus 1883:


In dit bericht staat ten onrechte, dat John Waterloo Wilson op 18 juni 1815 is geboren.
Twee kinderen van John Waterloo Wilson trouwen en hadden beiden een zoon genoemd naar hun vader John Waterloo. Zoon Thomas Wilson trouwde op 16 juni 1875 te Bloemendaal met Bertha Johanna van der Vliet:


Uit dit huwelijk is op 1 september 1879 te Bennekom een zoon John Waterloo Wilson geboren:


Hij trouwde op 12 februari 1913 te Bloemendaal met Charlotte Catherine Therese Bunge. Een zus van genoemde Thomas Wilson, Cornelia Constance, trouwde met Johannes Catharinus Wilbrenninck. Uit hun huwelijk is op 8 juni 1872 te Haarlem een zoon John Waterloo Wilbrenninck geboren:


Hij overleed op 4 oktober 1954 in Den Haag als echtgenoot van Anna Elisabeth Maria Modderman, en eerder gehuwd met Elisabeth Meta Franke:
Ongetwijfeld zal een van zijn nazaten de op 11 juli 1980 in Groot-Brittannië geboren Johannes Catharinus Waterloo Wilbrenninck zijn (advertentie uit de Telegraaf van 14 juli 1980):


Geen opmerkingen:

Een reactie posten