donderdag 28 mei 2015

Erkenning van gehuwde kinderen (1)

Erkenning van voorechtelijke kinderen bij een huwelijk komt zeer vaak voor. Minder alledaags is, dat de te erkennen kinderen zo oud zijn, dat zij al gehuwd zijn! Zo'n geval deed zich in 1864 in Ooststellingwerf in Friesland voor. De geschiedenis begint met Attje Reinders van der Veer die in Opsterland als ongehuwde moeder acht kinderen krijgt in de jaren 1818-1839. Bij haar eerste drie kinderen heet zij Attje Reinders, maar bij de overige vijf Attje Reinders van der Veer. Haar oudste kind Jurjen wordt op 13 oktober 1818 geboren:


Jan Jurjens Kasemier van den Berg (de latere echtgenoot van de moeder) verklaart vader te zijn van het kind. Jurjen overlijdt op 10 maart 1830 te Opsterland:


Dan volgen nog: Wimke, geboren 30 oktober 1820; Reinder, geboren 8 mei 1823; Sierd, geboren 26 oktober 1825; Dieuwke, geboren 23 september 1828 (overleden Opsterland 12 december 1831) en Jurgen, geboren 27 oktober 1832. Bij deze vijf kinderen verklaart Jan Jurjens Kasemier van den Berg steeds de vader te zijn van het kind. Dan volgen er nog twee kinderen. In hun geboorteakten wordt Attje Reinders van der Veer ten onrechte de huisvrouw genoemd van Jan Jurjens Kasemier van den Berg. Luit wordt op 17 augustus 1835 geboren:


Luit overlijdt op 18 februari 1836 te Opsterland. De jongste zoon Luitzen wordt op 28 april 1839 geboren:


Ruim 25 jaar na de geboorte van het jongste kind besluiten Jan Jurjens Kasemier van den Berg en Attje Reinders van der Veer te gaan trouwen. Hij is inmiddels 69 jaar, zij 70 jaar. Het huwelijk vindt op 24 december 1864 plaats te Ooststellingwerf:


Bij dat huwelijk worden hun dan nog in leven zijnde vijf kinderen gewettigd, maar er is iets misgegaan. Als we de huwelijksakte mogen geloven, wordt zoon Jurjen, geboren 13 oktober 1818 gewettigd, maar die was al in 1830 overleden, dat had dus moeten zijn: Jurjen, geboren 27 oktober 1832!! Opvallend is verder, dat vier van de vijf kinderen bij het huwelijk van hun ouders zelf al getrouwd zijn: Dochter Wimke trouwt op 24 november 1844 te Ooststellingwerf met Jan Pieters van der Ploeg. Zoon Reinder trouwt op 8 juni 1851 te Ooststellingwerf met Rigtje Durks Hoekstra. Zoon Sierd trouwt op 26 januari 1858 te Ooststellingwerf met Albertje Roels van Houten. Zoon Jurgen trouwt op 13 mei 1864 te Ooststellingwerf met Sara Graanstra. De jongste zoon Luitzen trouwt op 15 januari 1869 te Ooststellingwerf met Sipkjen de Groot. Alle kinderen trouwen met de achternaam van den Berg, de naam, die ze al bij hun geboorte hebben gekregen. Jan Jurjens Kasemier van den Berg overleed op 4 mei 1877 te Ooststellingwerf, Attje van der Veer overleed aldaar op 8 augustus 1878.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten