donderdag 11 juni 2015

Erkenning van gehuwde kinderen (2, vervolg)

Rimmigjen Booij trouwt te Haskerland op 8 oktober 1878 met Hendrik de Leeuw.

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen te Haskerland geboren:

Antje, geboren 17 november 1878
Huite, geboren 4 november 1879
Hendrikje, geboren 22 maart 1881
Jan, geboren 26 juli 1882
Metje, geboren 13 april 1885
Fedde, geboren 16 maart 1887
Geert, geboren 7 januari 1889
Pieter, geboren 29 december 1890
Klaas, geboren 10 februari 1893
Marten, geboren 22 mei 1896

Moeder heet bij de eerste negen kinderen Rimmigjen Booij, bij het tiende kind heet zij Rimmigjen Peetsma. Alleen bij zoon Pieter is in de kantmelding van de geboorteakte een verwijzing naar het huwelijk van 1894 opgenomen, de kantmelding is ingeschreven op 28 april 1911. Ook nu heeft de kantmelding alles te maken met het huwelijk van Pieter te Lonneker op 5 mei 1911 met Lammigje Kraak. Merkwaardig is dat in deze huwelijksakte ondanks de kantmelding in de geboorteakte van Pieter zijn moeder Rimmigjen Booij in plaats van Rimmigjen Peetsma wordt genoemd . Hendrikje de Leeuw trouwt te Lonneker op 7 april 1905  met Albert van Osnabrugge. In deze huwelijksakte heet haar moeder Rimmigjen Booij. Hendrikjes huwelijk is blijkbaar geen aanleiding geweest om haar geboorteakte te corrigeren.

Tjitske Booij trouwt te Aengwirden op 21 mei 1892 Namle Jans Kok.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, beiden te Aengwirden:

Janke, geboren 6 juli 1893, overleden Aengwirden 7 juli 1893
Janke, geboren 25 februari 1895, overleden Aengwirden 4 juni 1895

Tjitske overlijdt te Aengwirden op 7 september 1895 als Tjitske Booij!! Ook in de geboorte- en overlijdensakten van haar beide kinderen wordt zij Tjitske Booij genoemd.

Fedde Booij trouwt op 6 juni 1891 te Aengwirden , voor de eerste keer, met Elisabeth Maria de Lang:


Dit huwelijk is bij vonnis van de rechtbank te Leeuwarden op 28 maart 1929 ontbonden, ingeschreven op 5 juli 1929 in het huwelijksregister van Aengwirden. Fedde heet dan Fedde Peetsma!:


Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren:

Huite, geboren Aengwirden 12 juli 1893
Janke, geboren Schoterland 21 april 1895
Hendrikje, geboren Schoterland 17 oktober 1897
Levenloze zoon, geboren en overleden Aengwirden 21 september 1901

Bij de eerste twee kinderen heet de vader Fedde Booij, bij de laatste twee Fedde Peetsma. Alleen in de geboorteakte van zoon Huite is de achternaam gecorrigeerd. Dat gebeurt dan niet in verband met een huwelijk, maar volgens vonnis van de rechtbank te Heerenveen van 28 april 1899. Het vonnis is ingeschreven op 5 juni 1899 in het geboorteregister van Aengwirden:


Bij dochter Janke is de geboorteakte niet gecorrigeerd: Zij overlijdt ongehuwd te Den Haag op 25 mei 1950 als Janke Booij, dat had moeten zijn Janke Peetsma.

Fedde trouwt voor de tweede keer op 23 november 1929 te Leeuwarden als Fedde Peetsma, gescheiden van Elisabeth Maria de Lang, met Willemke Jurjens Bleeker, weduwe van Pier Sijbren van der Let.


Huite Peetsma overleed te Haskerland op 1 maart 1909, Hendrikje Booij overleed aldaar op 29 augustus 1902.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten