donderdag 10 mei 2018

Overleden in 's-Hertogenbosch, maar elders begraven

Is dat nu zo bijzonder, hoor ik u al zeggen. Nee, dat is het niet. Maar wat het wel bijzonder maakt, is dat er in de marge van de overlijdensakte een aantekening wordt vermeld over het elders begraven.

Op 23 oktober 1814 overleed Jan Baptiste Verheijen te 's-Hertogenbosch. De eerste aangever van het overlijden is Franciscus Xaverius Verheijen. In de marge van de overlijdensakte is vermeld: "hebbende de eersten comparant aan ons te kennen gegeven voornemens te zijn het ligchaam van wijlen zijn vader, in deze acte vermeld te transporteren naar Bokhoven om aldaar begraven te worden".


Op 30 juli 1818 overleed te 's-Hertogenbosch Francus van Gameren, echtgenoot van Adriana Lavender. In de marge van de akte is vermeld:"hebbende de weduwe van den overledenen te kennen gegeven voornemens te zijn het ligchaam van den overledenen, in deze acte vermeld te doen transporteren naar Herp (lees Herpt) om aldaar begraven te worden".


Op 24 december 1820 overleed Jonkheer Jacob van der Dussen te 's-Hertogenbosch, echtgenoot van Henriette Wilhelmina Neumann. In de marge van de akte staat vermeld, dat de weduwe van de overledene haar man wil begraven te Gouda.


In de akte staat als overlijdensjaar 1821, dat is onjuist. In het overlijdensregister van
's-Hertogenbosch van 1820 is in de akten ingeschreven vanaf 26 december abusievelijk als overlijdensjaar 1821 vermeld in plaats van 1820.
In enkele bijlagen, ingeplakt in het overlijdensregister van 's-Hertogenbosch van 1820 is te lezen, hoe de kist eruit zag, waarin de overledene lag, en welke kleding de overledene aan had:
Op 10 juni 1821 overleed te 's-Hertogenbosch Franc van der Burgh van Spieringshoek. In de marge wordt vermeld, dat de overledene begraven zal worden in Delft:


Ook nu is in enkele bijlagen, ingeplakt in het overlijdensregister van 's-Hertogenbosch van 1821 te lezen, hoe de kist eruit zag, waarin de overledene lag, en welke kleding de overledene aan had:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten