donderdag 31 mei 2018

Begraven in 's-Hertogenbosch, maar elders overleden

Een enkele maal blijkt uit overlijdensregisters, dat een bepaalde persoon niet is begraven in de plaats, waarin hij/zij is overleden. Nu volgen enkele voorbeelden van personen, die in 's-Hertogenbosch zijn begraven, maar daar niet zijn overleden. Op 16 augustus 1840 overleed te Empel: Louise Gertruide Caroline de Bergh, oud ruim zes maanden. Uit de kantmelding bij de akte blijkt dat zij begraven is te 's-Hertogenbosch:


In het overlijdensregister van 's-Hertogenbosch van 1840 zijn enkele akten ingeplakt, waarin vermeld wordt hoe de kist eruit zag en welke kleding de overledene aan had:


Enkele van de hierboven vermelde akten zijn ook ingeplakt in het overlijdensregister van Empel van 1840.

Op 15 maart 1844 overleed te Oudheusden Johanna Gijsberta Plevier, weduwe van Charles Ernst August van Bunge:


De akte bevat geen kantmelding. Toch blijkt uit het overlijdensregister van 's-Hertogenbosch van 1844 dat zij te 's-Hertogenbosch is begraven:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten