woensdag 23 mei 2018

De oude achternaam weer terug: Van Palstring naar Hallau, dan Hallo en dan weer Palstring (2)

Margarethe Emilie Reusch overleed op 30 juni 1929 te Delft volgens een advertentie in de Delftsche Courant van 2 juli 1929:


Haar weduwnaar Herman Sijbrand Hallo overleed te Bennebroek op 26 augustus 1966 volgens een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 30 augustus 1966:


Uit deze advertentie blijkt, dat de overledene Hallo heet, maar zijn zoons Palstring. Er moet dus tussen 1929 en 1966 een naamswijziging hebben plaatsgehad.

In 1954 wordt één van de zoons vader volgens een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 21 september 1954:


En dan luidt de achternaam nog Hallo.

De naamswijziging moet dus hebben plaatsgehad tussen 1954 en 1966. Zoon Dolf Arnold overlijdt op 10 januari 2003 te 's-Hertogenbosch (advertentie Brabants Dagblad van 17 januari 2003):


En op 10 december 2005 overlijdt zoon Hans Herman te Apeldoorn (advertentie Telegraaf 17 december 2005):


Volgens onderstaande aankondiging heeft de naamswijziging van Hallo in Palstring in oktober 1959 plaatsgevonden:


De oorspronkelijke achternaam was Palstring, die in 1751 is gewijzigd in Hallau, welke naam later is verbasterd tot Hallo. In 1959 keert de oude naam Palstring weer terug.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten