donderdag 1 februari 2018

Een zeer bijzondere vondeling

Het nu volgende geval van een vondeling zal hoogstwaarschijnlijk uniek zijn in de geschiedenis van de burgerlijke stand van Nederland. Wat is het geval? Een jongetje wordt in 1834 te Amsterdam te vondeling gelegd. Enkele jaren later wordt de naam van de moeder bekend. Deze moeder trouwt en ná haar huwelijk erkent zij de vondeling als haar kind, en op een later tijdstip erkent haar echtgenoot haar kind ook als het zijne, tenslotte gevolgd door een brief van wettiging, waarbij hij het kind wettigt. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Abraham de Haan is op 20 november 1834 te vondeling gelegd te Amsterdam:


De akte van vinding bevat drie kantmeldingen. De vondeling wordt op 22 september 1838 erkend door zijn moeder Geertruijda Wagenaar. De echtgenoot van de moeder Johannes Gischler erkent het kind op 19 oktober 1848 als het zijne, met toestemming van de moeder.
Tenslotte vindt er wettiging van het kind plaats op 30 juli 1849 bij brieven van wettiging.
De vondeling heeft dus twee naamswijzigingen gehad. Hij heette eerst Abraham de Haan , daarna sinds de erkenning door zijn moeder Abraham Wagenaar en tenslotte na de erkenning door de echtgenoot van zijn moeder Abraham Gischler.
De akte van erkenning door de moeder bevat in de marge ook verwijzingen naar de erkenning en wettiging van het kind door haar echtgenoot:


Geertruijda Wagenaar trouwt op 22 augustus 1838 te Amsterdam met Johannes Gischler, welk huwelijk bij vonnis van de arrondissementsrechtbank op 2 maart 1857 is ontbonden:


De erkenning van de vondeling door zijn vader en moeder en vervolgens de wettiging door de vader hebben dus pas ná het huwelijk plaatsgevonden.

Abraham Gischler trouwt op 19 juli 1866 te Amsterdam met Anna Magdalena Jaakke:


Hij overlegt bij dat huwelijk een extract van zijn "geboorte"-akte:


Vader Johannes Gischler hertrouwt op 1 september 1858 te Amsterdam met Maria Margaretha van Steenis. Moeder Geertruijda Wagenaar hertrouwt voor de eerste keer op 19 mei 1858 te Amsterdam met Willem Christiaan van der Schleij, en voor de tweede keer op 21 juli 1875 te Amsterdam met Klaas Viet. De vondeling zelf, Abraham Gischler, hertrouwt op 15 april 1874 te Amsterdam met Maria Christina Carstens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten