donderdag 21 december 2017

Een curieuze reden voor een verandering van voornaam

Jacobus Antony Warner wordt op 14 juni 1858 te Kampen geboren:Volgens de kantmelding bij deze akte zijn zijn voornamen bij beschikking van de arrondissementsrechtbank te Zwolle van 3 februari 1864 gewijzigd in de enkele voornaam Gerhardus.
De bijzondere reden voor de voornaamswijziging blijkt uit het rekest ingediend door de vader van Jacob Antony bij de rechtbank te Zwolle en de beschikking van de rechtbank.
In het kort komt de inhoud van het rekest op het volgende neer:
Vader Anthony Werner heeft de zorg over elf kinderen en het bezwaart hem uit hoofde van zijn bekrompen omstandigheden deze 11 kinderen te verzorgen. Zijn broer Gerhardus Warner, die in Den Haag woont, gehuwd is en geen kinderen heeft, wil wel de zorg van genoemde zoon Jacob Anthony op zich nemen onder de uitdrukkelijke (!) voorwaarde, dat die zoon dan zijn voornaam Gerhardus krijgt. De rechtbank gaat accoord met die wijziging.
Zowel het rekest als de beschikking zijn ingeschreven in het geboorteregister van Kampen van 1864:


Gerhardus Warner trouwt op 28 april 1881 te Kampen met Jannetje Kok:Geen opmerkingen:

Een reactie posten