donderdag 1 juni 2017

Van der Zwet Slotemaker en van der Zwet Slotenmaker (1)

Het kan raar gaan met kinderen van ongehuwde moeders. Zoals we al meerdere malen zijn tegengekomen, gebeurt het vaak, dat een kind van een ongehuwde moeder als toenaam bij de officiële voornaam de achternaam van de vader krijgt en dat heeft menigmaal tot problemen geleid, zoals ook bij het kind van de ongehuwde moeder Cornelia Slotemaker te Beverwijk. Zij wordt op 19 januari 1812 te Beverwijk moeder van een zoon, die als voornamen krijgt Cornelis van der Zwet, waarbij de toenaam van der Zwet waarschijnlijk de achternaam van de vader van het kind is:


Cornelia Slotemaker trouwt op 7 juni 1812 te Beverwijk, nog geen vijf maanden na de geboorte van haar zoon, met Cornelis van der Zwet:


Merkwaardig genoeg wordt haar voorechtelijke zoon niet erkend bij dat huwelijk, hij blijft dus Cornelis van der Zwet Slotemaker heten. Cornelis van der Zwet overlijdt op 6 april 1813 te Noordwijkerhout, er wordt wel vermeld dat hij gehuwd is, maar niet met wie, en dat hij te Beverwijk heeft gewoond:


Zijn weduwe Cornelia Slotemaker wordt daarna nog driemaal ongehuwd moeder. De eerste maal gebeurt dat te Velsen. Haar zoon Johannis Assies, geboren Velsen 16 december 1815, dankt zijn toenaam Assies waarschijnlijk aan zijn vader. In zijn geboorteakte heet de moeder Cornelia Slootenmaker en is weduwe van Cornelis van der Zweet:


Hij overlijdt als Jan Assies op 4 december 1816 te Beverwijk, oud 1 jaar. De namen van zijn ouders worden niet in de akte vermeld:


Cornelia Slotemaker hertrouwt op 1 augustus 1827 te Beverwijk met Hermanus Gaukes. Zij is dan weduwe van Cornelis van der Zwet, overleden Noordwijkerhout 6 april 1813:


Zij overlijdt als Cornelia Slotenmaker (met een n dus) op 15 juli 1849 te Beverwijk:


Haar weduwnaar overlijdt als Hermanus Goukes op 2 februari 1865 te Beverwijk.
Haar voorechtelijke zoon trouwt op 25 november 1849 te Velsen als Cornelis van der Zwet Slotenmaker (ook met een n dus) met Dirkie Jasperse:


In de verklaring van de nationale militie, die hij bij dit huwelijk overlegt, wordt als zijn vader genoemd Cornelis van der Zwet en als zijn moeder Cornelia Slotemaker:


In het extract van zijn geboorteakte, dat hij overlegt bij het huwelijk, heet zijn moeder Cornelia Slotemaker:De naam van de bruidegom is dus verkeerd in de huwelijksakte vermeld: Cornelis van der Zwet Slotenmaker had moeten zijn Cornelis van der Zwet Slotemaker. (wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten