donderdag 22 juni 2017

Erkenning van voorechtelijke kinderen ná huwelijk

Franciscus Joannes Beekwilder trouwt op 2 mei 1877 te 's-Hertogenbosch met Maria van Erp:


Nog geen maand na hun huwelijk komen de echtelieden er achter, dat ze bij hun huwelijk verzuimd hebben drie kinderen te erkennen, nl. Petrus, geboren 's-Hertogenbosch 21 april 1872, Jacoba, geboren 's-Hertogenbosch 7 december 1873 en Josephus, geboren 's-Hertogenbosch 4 november 1876, allen als kinderen van Maria van Erp. Op 29 mei 1877 vindt alsnog de erkenning van die drie kinderen plaats: voor de ambtenaar van de burgerlijke stand


In de geboorteakten van de drie kinderen wordt in de kantmelding een verwijzing naar de akte van erkenning opgenomen, hier als voorbeeld de geboorteakte van zoon Josephus:Erkenning van deze voorechtelijke kinderen ná het huwelijk had niet mogen geschieden door akten van erkenning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand op te maken. Voor die erkenning was tussenkomst van de koning nodig geweest. Deze had door afgifte van een brief van wettiging (bij Koninklijk Besluit) alsnog de erkenning kunnen regelen. Dat is hier niet gebeurd. In het volgende blog een erkenning van een voorechtelijk kind ná het huwelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, gevolgd door een brief van wettiging.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten