donderdag 18 augustus 2016

Eerst wijziging van achternaam, daarna wijziging van voornaam (2)

Op 30 mei 1901 wordt te Leeuwarden geboren: Antonia Johanna, dochter van Roelofke Molenmaker:


Uit twee kantmeldingen in de geboorteakte blijkt, dat zij in 1907 zowel een andere achternaam krijgt als een andere voornaam, waarover later meer. In de Nederlandsche Staatscourant van 1 maart 1906 verscheen de volgende advertentie, waarin Pieter Corneliszoon de Jong wonende te Enkhuizen een verzoek richt tot H.M. de Koningin om de achternaam van zijn pupil Antonia Johanna Molenmaker te mogen wijzigen in de Jong:


En dat verzoek wordt gehonoreerd door een Koninklijk Besluit van 28 maart 1907:


Nog geen maand later wordt door een beschikking van de arrondissementsrechtbank van Alkmaar van 19 april 1907 de voornaam van Antonia Johanna de Jong op verzoek van Pieter Corneliszoon de Jong gewijzigd in Greta, de naam van haar pleegmoeder. Uit de beschikking blijkt, dat Antonia Johanna Molenmaker al op 10 april 1902  door Pieter Corneliszoon de Jong als pleegkind is aangenomen:


Op 17 december 1925 trouwt Greta de Jong te Enkhuizen met Cesar Brat: Haar natuurlijke moeder Roelofke Molenmaker is dan al overleden.


Roelofke Molenmaker trouwt op 5 augustus 1903 te Gouda met Dirk Hendrik Verkaik:


Zij vertrekt kort na 1905 met man en kinderen vanuit Gouda naar Amsterdam. Roelofke Molenmaker is waarschijnlijk in de jaren 1915-1925 te Amsterdam overleden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten