donderdag 11 augustus 2016

Eerst wijziging van achternaam, daarna wijziging van voornaam (1)

In de Nederlandsche Staatscourant van 10 maart 1876 verscheen het volgende bericht:


De aanvrager is Jan Fontein Tuinhout en heeft als achternaam Tuinhout, zijn tweede voornaam is Fontein. Jan Fontein is op 15 maart 1817 te Workum geboren als zoon van Wybo Tuinhout en Margaretha Fontein:


Jan Fontein Tuinhout trouwt (voor de eerste maal) op 28 februari 1843 te Harlingen met Rinske Fontein:


Uit dit huwelijk is op 20 mei 1854 een zoon Freerk geboren:


De geboorteakte van Freerk bevat twee kantmeldingen, waarover later meer. Jan Fontein Tuinhout trouwt voor de tweede keer op 17 april 1863 te Harlingen met Marguerite Louise Regine van Haeften, uit welk huwelijk op 18 juli 1864 te Harlingen een zoon Gerard Adriaan is geboren. Het verzoekschrift van Jan Fontein Turnhout uit 1876 voor naamswijziging van zijn twee zonen is op 3 april 1877 bij Koninklijk Besluit gehonoreerd:


Voor zoon Gerard Adriaan is hiermee de kous af, maar voor zoon Freerk niet. Hij wil zijn voornaam veranderen en bovendien nog een voornaam toevoegen. Hij wil zijn voornaam Freerk wijzigen in Fredericus, zijnde een meer passende naam. Bovendien wil hij een tweede voornaam toevoegen Ruardus, zijnde gedragen door een zijner voorouders. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank van Den Haag van 25 mei 1894 worden zijn wensen ingewilligd en krijgt Freerk dus als nieuwe voornamen Fredericus Ruardus:


Fredericus Ruardus Fontein Tuinhout trouwt op 6 november 1902 te Utrecht met Hendrikje Hiemstra:Zijn halfbroer Gerard Adriaan Fontein Tuinhout overleed op 17 februari 1881 te Veur (ZH).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten