woensdag 22 juni 2016

Vader, zoon en kleinzoon alle drie een samengestelde voornaam

Het komt niet heel vaak voor, dat drie generaties op een rij een samengestelde voornaam hebben. Eén van die zeldzame gevallen betreft de familie van Hoeij te Gorinchem. Op 1 oktober 1709 trouwen te Gorinchem: Abraham van Hoeij en Cecilia Geertruij Schilthouwer:

Uit hun huwelijk wordt in 1722 een zoon Johannes Schilthouwer geboren, die op 27 maart 1722 te Gorinchem is gedoopt:
De merkwaardige voornaam Schilthouwer heeft de dopeling te danken aan de achternaam van zijn moeder. Johan Schildhouwer van Hoeij trouwt op 25 januari 1752 te Gorinchem met Cornelia Boudina Mathia van Oostee:
Hun zoon Adolph van Oostee wordt op 30 juni 1756 te Gorinchem gedoopt:
Ook hij heeft zijn tweede voornaam te danken aan de achternaam van zijn moeder. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Als Adolph op 13 april 1789 in ondertrouw gaat te Grave met Johanna de Bosson heet hij niet Adolph van Oostee van Hoeij, maar Adolph van Hoeij van Oostee!:
Ook bij de doop van hun zoon Johan Dirk van Oostee te Grave op 13 mei 1789 heeft de vader de verkeerde namen:
De voornaam van Oostee heeft de dopeling waarschijnlijk te danken aan die van zijn vader. Nog merkwaardiger is het als Adolph van Hoeij van Oostee op 12 april 1839 te Den Haag overlijdt. Hij heet dan Adolph van Hoeij Schilthouwer van Oostee. Men heeft blijkbaar zelf niet meer geweten hoe het zat en er Schilthouwer ook maar als voornaam bijgenomen:

Er zijn genealogieën van deze familie van Hoeij gepubliceerd in het Algemeen Nederlands Familieblad van 1887, pag. 65-70 en in het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie van 1972, pag. 72-95. Het is in beide publicaties niet altijd duidelijk, wat de voornamen van een kind zijn en wat de achternaam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten