donderdag 28 juni 2018

Scheersma of Scheerstra??

Op 20 maart 1814 trouwen in het Bildt Jacobus Jacobs Waterlander en Aaltje Aants:
De bruid heeft geen echte achternaam, maar tekent de akte als Aaltje Aans Scheersma.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren:

1 Jacob geboren het Bildt 6 januari 1815, moeder heet dan Aaltje Aans Scheerstra
2 Janke geboren het Bildt 2 mei 1816, ook nu heet de moeder Aaltje Aans Scheerstra. Als Janke op 16 januari 1822 te Het Bildt overlijdt, heet haar moeder Aaltje Aans.
3 Aan geboren Het Bildt 21 mei 1818, moeder heet nu Aaltje Aans
4 Klaas geboren het Bildt 12 juli 1821, moeder heet Aaltje Aans
5 Bauke geboren Lemsterland 3 november 1823, moeder heet Aaltje Aans Scheerstra
6 Jan Kobes geboren Schoterland 13 oktober 1826, moeder heet Aaltje Anes Scheerstra. Als Jan Kobes overlijdt als Jan Jacobus op 5 december 1829 te Haskerland, heet zijn moeder Aaltje Andries Schiersma. Is de achternaam van de moeder nu Scheersma of Scheerstra?

Op 11 november 1826 overlijdt Kobes Jakobs Waterlander te Haskerland als echtgenoot van Aaltje Aans Scheerstra :


Ruim vijf jaar na zijn overlijden wordt zijn weduwe op 30 juli 1832 ongehuwd moeder te Aengwirden van een zoon Gerrit Freerks Raadsveld (de derde voornaam zal wel de achternaam zijn van de natuurlijke vader):


De moeder heet nu Aantje Aants Scheersma.

Zij overlijdt op 3 januari 1847 te Aengwirden als Aaltje Aants Scheerstra, weduwe van Koobes Jacobs Waterlander. In de overlijdensakte wordt vermeld, dat zijn vier kinderen nalaat, van wie drie uit een wettig huwelijk (bijzonder dat dat in een overlijdensakte wordt vermeld!!):


Haar natuurlijke zoon Gerrit Freerks Raadsveld trouwt met de achternaam Scheersma op 31 oktober 1858 te Groningen met Joanna Maria Scheen:


Hij overlijdt op 1 oktober 1889 te 's-Hertogenbosch als echtgenoot van Johanna Maria Scheen in de psychiatrische inrichting Reinier van Arkel. Hij woonde te Groningen. De overlijdensakte wil ons doen geloven dat zijn moeder Aaltje Scheersma toen zonder beroep te Groningen woonde, maar dat klopt niet, zij was immers al in 1847 overleden.De vraag is: Wat is nu de echte achternaam van Aaltje? Heet zij Scheersma of Scheerstra?
In haar huwelijksakte is sprake van een broer Pijtter. Deze trouwt op 18 april 1824 in het Bildt als Pieter Aans Scheerstra met Aagje Jops de With:Scheerstra zal dus wel de echte achternaam zijn.  Dat betekent dat het nageslacht van Gerrit Freerk Raadsveld Scheersma de verkeerde achternaam voert: Scheersma moet zijn Scheerstra.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten