donderdag 9 februari 2017

Zes joodse kinderen uit één gezin nederduits-gereformeerd gedoopt

Op 13 april 1792 worden te 's-Hertogenbosch Nederduits-Gereformeerd gedoopt: Jacoba, Gerardina en Joseph Stephanus van den Bosch, deze drie zijn weezen geboren uit Joodsche ouders, maar, onderwezen in de gronden van het Christendom, hebben zij van den hervormde godsdienst belijdenis gedaan den 12 April, waarop hun de H. Doop den volgenden dag werd toegedient:


Twee jaar later worden hun broer Andreas Jacobus en hun zusters Johanna Hendrica en Wilhelmina Gerardina van den Bosch gedoopt op 25 april 1794. De doopinschrijving vermeldt: dese zijn een broeder en zusters der drie gewezene Joodsche kinderen, die op den 13 April 1792 gedoopt en hier aangeschreven zijn, weshalven het aldaar genoteerde als hiermede geschied moet aangemerkt worden:


De ouders van de kinderen worden niet genoemd in de doopinschrijvingen, maar hun namen zijn bekend geworden uit de overlijdensakten van vier van de zes kinderen. Deze vier kinderen zijn allen te Rotterdam overleden. Dochter Johanna van den Bosch overlijdt ongehuwd te Rotterdam op 27 november 1849. Zij is dan 77 jaar, geboren te 's-Hertogenbosch en een dochter van Hermanus Levie van den Bosch en Catharina Schoon, beiden te 's-Hertogenbosch overleden. Haar broer Josephus Stephanus van den Bosch, oud 72 jaar, doet aangifte:


Willemijntje van den Bosch overlijdt eveneens ongehuwd op 26 januari 1851 te Rotterdam, oud 76 jaar, geboren 's-Hertogenbosch, dochter van Manus Levij van den Bosch en Catharina Schoone. Haar broer Josephus Stephanus van den Bosch, oud 73 jaar, doet aangifte:


Gerardina van den Bosch overlijdt, ook ongehuwd, op 18 februari 1852 te Rotterdam, oud 75 jaar, geboren te 's-Hertogenbosch. Haar broer Josephus Stephanus van den Bosch, oud 74 jaar, doet aangifte:


Joseph Stephanus van den Bosch overlijdt te Rotterdam op 9 januari 1864, oud 85 jaar. Hij was toen tweemaal weduwnaar.


Hij trouwt voor de eerste keer te Rotterdam op 23 april 1809 met Neeltje Breukelman. Zij overleed reeds op 18 september 1810 te Rotterdam. Joseph Stephanus trouwt voor de tweede maal op 11 september 1811 te Rotterdam, oud 33 jaar, met Cornelia Huijs. Zij overlijdt te Rotterdam op 7 juli 1846. Uit het tweede huwelijk nageslacht te Rotterdam. Opmerkelijk is dat in de overlijdensakten van de drie zusjes de leeftijd tot op de dag nauwkeurig is vermeld, terwijl dat in de overlijdensakte van Joseph Stephanus van den Bosch niet het geval is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten