donderdag 4 februari 2016

Wie was de moeder van Sophia Veerman, geboren Eede(Z) 2 augustus 1826?

Sophia Veerman wordt op 2 augustus 1826 te Eede (Z) geboren als dochter van Jacobus Veerman en zijne huisvrouw. De naam van die huisvrouw ontbreekt in de akte:


Als Sophia op 14 februari 1849 te Eede trouwt met Joseph Benedictus Carton wordt de naam van haar moeder wél vermeld: Maria Josepha Goedhals:


Er wordt in de huwelijksakte niets gezegd over het ontbreken van de naam van haar moeder in de geboorteakte. Sophia Veerman overlijdt op 24 januari 1853 te Eede, de naam van haar moeder is nu Maria Josepha Goethals en de naam van haar echtgenoot is nu Josephus Bernardus Carton:


Wat zou er gebeurd kunnen zijn? De huwelijksbijlagen leveren het antwoord. Sophia overlegt bij haar huwelijk een extract uit het geboorteregister en daarin staat dat haar moeder Maria Josepha Goedhals heet:


Het extract is afkomstig uit het geboorteregister dat in het gemeentehuis van Eede aanwezig was. Blijkbaar is het dubbel exemplaar, dat bij de rechtbank berustte (zie kopie geboorteakte), niet gelijk aan het origineel, de naam van de moeder ontbreekt immers.

1 opmerking: