donderdag 12 november 2015

Nederlands echtpaar, wonende in de Verenigde Staten, in 1915 79 jaar gehuwd!!

Echtparen, die 79 jaar getrouwd zijn (geweest), waren en zijn uiterst zeldzaam. In het Nieuwsblad van Friesland van 13 augustus 1915 verscheen het volgende bericht over een Nederlands echtpaar, woonachtig in de Verenigde Staten en 79 jaar getrouwd:


John Tanken zou geboren zijn in Hengelo (welk Hengelo wordt niet vermeld) op 1 januari 1807 en nu dus 108 jaar oud zijn. Zijn niet met name genoemde vrouw zou op 22 november 1817 te Selle (Gld) geboren zijn en de echtelieden zouden aldaar, te Selle dus, getrouwd zijn op 18 juni 1836. De plaatsnaam Selle is mij niet bekend, mogelijk is Zelhem bedoeld. Als saillant detail wordt vermeld, dat Johns moeder 104 jaar oud is geworden. Als dat zo zou zijn, had er toch wel ooit een bericht over in de krant gestaan moeten hebben, maar helaas... Over John Tanken en zijn echtgenote is verder geen enkel spoor in Nederland te vinden. John overleed volgens onderstaand bericht uit Het Oosten van 15 februari 1918 in februari 1918 in de ouderdom van niet 111 jaar, zoals je zou verwachten, maar "slechts" oud zijnde 108 jaar:


Volgens dit bericht zou John in de omgeving van Rotterdam geboren zijn en dat is toch iets anders dan Hengelo. Hij kwam als jongeman naar de Verenigde Staten en is dus waarschijnlijk niet in Nederland getrouwd. Kortom: het verhaal lijkt een broodje aap verhaal.

Het eerste echtpaar, dat echt 79 jaar getrouwd is geweest is het echtpaar Johan Harry van der Ende en Cornelia Mensink, dat op 28 september 1927 te Haarlemmermeer trouwde:


Zij waren op 28 september 2006 79 jaar getrouwd en woonden toen te Oldenzaal. De 80-jarige bruiloft hebben zij niet mogen beleven: Johan overleed op 4 mei 2007 te Oldenzaal en Cornelia overleed eveneens te Oldenzaal op 5 december 2007..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten