donderdag 1 oktober 2015

Zes keer getrouwd (1)

Het gebeurt niet zo vaak, dat een man of vrouw voor de zesde maal (in de periode na 1811)  in het huwelijk treedt. Tot nu toe heb ik vijf mannen aangetroffen, die zes maal gehuwd zijn geweest. De eerste is Frans Stevens Houkes, geboren Rauwerd (Fr.) 27 december 1813. Hij trouwt voor de eerste keer op 10 juni 1840 te Menaldumadeel. De bruid is Froukje Sents van der Meer, geboren Beetsterzwaag 16 juni 1810, overleden Menaldumadeel 8 juni 1841:


Hij trouwt voor de tweede keer te Harlingen op 25 mei 1843 met Boukje Pieters de Ring, geboren Arum 26 december 1820, overleden Menaldumadeel 10 mei 1850:


De derde bruid met wie hij op 14 april 1852 te Menaldumadeel trouwt is Sjeuwke Pieters de Ring, zus van zijn tweede echtgenote, geboren Arum 21 augustus 1831, overleden Menaldumadeel 4 februari 1856. Hij krijgt bij dit huwelijk dispensatie van de Koning, omdat hij gaat trouwen met een zus van zijn overleden echtgenote:


Frans Houkes trouwt voor de vierde keer op 6 juni 1857 te Menaldumadeel met Jeltje Hendriks Keur, geboren Leeuwarden 26 maart 1831, overleden Menaldumadeel 22 december 1857:


Het vijfde huwelijk vindt plaats op 27 november 1862 te Menaldumadeel. De bruid is Dirkje Dirks Schuurmans, geboren Berlikum (Fr.) 10 oktober 1832, overleden Menaldumadeel 17 december 1870:


Het zesde en laatste huwelijk vindt plaats op 30 mei 1872 te Menaldumadeel. De bruid is Dirkje Tjeerds van der Ploeg, geboren Menaldumadeel 3 juni 1825, overleden aldaar 25 september 1892:


Er is in de krant nauwelijks aandacht besteed aan het opmerkelijke feit, dat Frans zes maal gehuwd is geweest. Ik vond slechts één bericht in het Zierikzeesch Nieuwsblad van 20 juni 1872:


Frans Houkes overlijdt op 16 maart 1877 te Menaldumadeel, in zijn overlijdensakte worden zijn zes echtgenotes vermeld:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten