donderdag 22 oktober 2015

Man trouwt met stiefdochter

Het volgende merkwaardige bericht verscheen in het Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad van 27 juni 1862:


Als we dat bericht moeten geloven, gaat een man trouwen met zijn stiefdochter en dat is volgens het Burgerlijk Wetboek niet toegestaan. En toch is het gebeurd. De geschiedenis begint met Hermina de Leeuw, die op 8 november 1839 te Dalfsen wordt geboren als kind van de ongehuwde moeder Derkjen de Leeuw. De aangifte van de geboorte geschiedt door Albert de Leeuw, de vader van Derkjen:


Derkjen de Leeuw trouwt op 16 mei 1845 te Dalfsen met Christiaan Mink. Haar voorechtelijke dochter Hermina wordt bij dat huwelijk niet erkend door Christiaan Mink:


Derkjen overlijdt op 19 januari 1858 te Avereest:


Op 28 augustus 1858 hertrouwt haar weduwnaar te Avereest met Fennigje de Leeuw, een zus van Derkjen. Hij krijgt dispensatie van de Koning om te mogen trouwen met een zus van zijn eerste echtgenote:


Fennigje de Leeuw overlijdt reeds op 23 december 1859 te Avereest:


Christiaan Mink trouwt voor de derde maal, op 12 juli 1862 te Ambt Hardenberg met Hermina de Leeuw, oud 22 jaar, dochter van Derkjen de Leeuw, die reeds overleden is. Zij krijgt voor dit huwelijk toestemming van haar grootvader. Ook bij dit huwelijk krijgt Christiaan Mink dispensatie van de Koning, omdat hij gaat trouwen met een nicht van zijn vorige echtgenote:


Het is inderdaad zo, dat Hermina een nicht is van Fennigje de Leeuw, nl. een dochter van haar zus Derkjen. Wat de bruidegom heeft verzwegen is, dat deze Derkjen zijn eerste echtgenote was en dat hij dus gaat trouwen met zijn stiefdochter hetgeen verboden is. Merkwaardig is dat Hermina de Leeuw (volgens de huwelijksbijlagen) een afschrift overlegt van de overlijdensakte van haar grootmoeder Hermina Rosman die op 23 maart 1857 te Dalfsen is overleden, als echtgenote van Albert de Leeuw. Een afschrift van de overlijdensakte van haar moeder Derkjen de Leeuw ontbreekt.
Maar dit is nog niet het einde van het verhaal.
Christiaan Mink overlijdt op 24 december 1880 te Coevorden als zijnde gehuwd met Hermina de Leeuw:


Hermina de Leeuw hertrouwt op 15 november 1881 te Coevorden met de weduwnaar Jan Wennenhoven. Zij is volgens de huwelijksakte weduwe van Christiaan Mink, oud 41 jaar en geboren te Dalfsen als dochter van Albert de Leeuw en Derkjen de Leeuw, die inmiddels beiden overleden zijn:


Uit de huwelijksbijlagen blijkt, dat zij op 8 november 1839 te Dalfsen is geboren als dochter van Albert de Leeuw en Derkjen de Leeuw:


De ambtenaar heeft de geboorteakte verkeerd gelezen en gedacht dat de aangever Albert de Leeuw, gehuwd was met Derkjen de Leeuw, hetgeen niet juist is. Albert was de vader van Derkjen. Op papier is Hermina de Leeuw dus een dochter van haar moeder en haar grootvader! Hermina de Leeuw overlijdt op 17 mei 1909 te Coevorden als weduwe van Jan Wemmenhove:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten