donderdag 30 juli 2015

Tweeletterige voornamen in geboorteregisters (1)

Er zijn tegenwoordig talloze personen, die een tweeletterige roepnaam hebben, bijvoorbeeld Ad, Ap, Bo, Co, Do, Gé, Jo etc. Hun officiële naam volgens de burgerlijke stand is meestal een langere naam: Ad heet eigenlijk Adrianus en Co heet Jacobus. Toch zijn er in de geboorteregisters kinderen te vinden, die een tweeletterige voornaam hebben gekregen. Tot op heden heb ik 13 verschillende tweeletterige namen gevonden. Hier volgen de eerste zeven.

Op 5 maart 1889 is te Sloten geboren An, de dochter van Johannes Bakker en Geeske Pietersma :


Op 3 augustus 1880 is te Sleen geboren As, de zoon van Frederik ter Luun en Jantje Nijboer:


Op 31 december 1865 is te Hindeloopen geboren At, de dochter van Pieter Roelofs Pieters en Wiepk Heijes:


Op 20 november 1821 is te Lienden geboren Da, de dochter van Gijsbert van Schevecoven en Belia van Venendaal:


Op 12 november 1876 is te Sneek geboren Eb, de dochter van Daniel Koopmans en Geertje Douma:


Op 26 september 1851 is te Hindeloopen geboren El, de dochter van Pieter Kool Smit en Alida Baunach:


Op 15 oktober 1840 is te Lith geboren Em, de zoon van Aart van Wouw en Agnees Kling:


De volgende keer volgen de overige tweeletterige voornamen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten