donderdag 2 april 2015

Erkenning van negen kinderen bij huwelijk

Ik hoor het u al denken: negen kinderen erkennen bij een huwelijk, dat is wel erg veel. Toch is het ooit voorgekomen en wel meerdere keren. In de indexen op de huwelijksakten in http://www.wiewaswie.nl worden dit soort bijzonderheden meestal niet vermeld. Voor zover mij bekend, gebeurt dat alleen in de provincie Friesland. Hierdoor is bekend, dat er in Friesland drie huwelijken zijn gesloten, waarbij negen kinderen worden erkend. Het eerste huwelijk vond op 20 januari 1839 plaats te Schoterland tussen Antonius Klazes van der Woude, oud 43 jaar, en Minke Martijsses van der Wijk, oud 41 jaar. Zij erkennen bij hun huwelijk negen kinderen, geboren in de jaren 1819-1838:


Het volgende huwelijk is dat van Alle de Meer, die oud 39 jaar, te Achtkarspelen trouwde op 29 augustus 1914 met de 40-jarige Aagje Nijboer, hun negen kinderen zijn geboren in de jaren 1897-1914. Bijzonder is dat hun huwelijk bij vonnis van de Rechtbank te Leeuwarden op 31 mei 1934 door echtscheiding is ontbonden (ingeschreven 25 september 1934):


Het derde huwelijk betreft Jacob Brouwer, die op 47-jarige leeftijd op 21 februari 1918 te Schoterland trouwde met de 44-jarige Antje Bron. Hun negen kinderen zijn geboren in de jaren 1897-1916:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten