donderdag 21 oktober 2021

Man wordt ongehuwd vader in 1817 en in 1875 (2)

(vervolg)

En dan wordt het 1875. Pieter de Pijper, oud 80 jaar, erkent op 3 november 1875 te Brielle het kind Antonie, geboren Oostvoorne 6 juli 1857 (zie ook kantmelding in de geboorteakte):


In het bevolkingsregister van Brielle van 1880-1890 worden Pieter de Pijper en Johanna Antonetta van den Bergh genoemd met twee kinderen: Antonie de Pijper en Hendrik van den Berg (zijn naam is doorgehaald en gewijzigd in Slok!):


Pieter de Pijper overlijdt op 25 juli 1880 ongehuwd te Brielle:

Zijn zoon Antonie trouwt op 30 maart 1881 te Brielle met Arentje van der Reijden:

Wessel Slok blijkt volgens het bevolkingsregister van Enkhuizen van 1880-1890 als zijnde gehuwd (maar zonder echtgenote) in te wonen bij zijn broer Willem:


Zijn zoon Hendrik Slok trouwt op 27 september 1888 te Brielle met Catharina Petronella Joanna Vissers:

Volgens de huwelijksakte zouden de ouders van Hendrik beiden te Maassluis wonen, maar daar heb ik zo mijn twijfels bij. De ouders van Hendrik geven bij notariële akte huwelijkstoestemming aan hun zoon, maar dat gebeurt bij twee verschillende notarissen, een te Maassluis en de andere te Breda.

Wessel Slok geeft op 2 september 1888 huwelijkstoestemming voor een notaris te Maassluis. Hij verblijft dan te Maassluis. Hendrik is volgens deze akte een zoon van Wessel Slok en zijne nog in leven zijnde echtgenote Antonetta van den Bergh!: 

Johanna Antonetta van den Bergh geeft op 24 september 1888 voor een notaris te Breda huwelijkstoestemming, zij verblijft dan te Brielle en is echtgenote van Wessel Slok, wonende te Maassluis:

Wessel Slok overlijdt op 18 juli 1892 te Enkhuizen:

Zijn weduwe Johanna Antonetta van den Bergh overlijdt op 8 maart 1894 te Brielle:

 donderdag 14 oktober 2021

Man wordt ongehuwd vader in 1817 en in 1875 (1)

De man, om wie het gaat, is Pieter de Pijper, geboren Brielle 3 oktober 1795 en gedoopt aldaar 4 oktober 1795. Hij wordt voor het eerst vader op 23 oktober 1817 te Brielle. Jacoba Schuurman bevalt dan van een dochter Johanna Adriana, van welke Pieter de Pijper, oud 22 jaar en fuselier, verklaart vader te zijn:


Johanna Adriana de Pijper overlijdt te Brielle op 30 november 1817, haar natuurlijke vader wordt niet in de overlijdensakte genoemd:


Dan maken we een sprong naar 1856. Johanna Antonetta van den Berg (lees van den Bergh) bevalt op 23 juni 1856 te Brielle als ongehuwde moeder van een dochter Hendrika:

 


Een jaar later bevalt zij op 6 juli 1857 te Oostvoorne wederom als ongehuwde moeder van een zoon Antonie:

In zijn geboorteakte zijn twee kantmeldingen vermeld, waarover later meer.

Johanna Antonetta van den Bergh trouwt op 29 mei 1858 te Brielle met Wessel Slok:


Haar twee voorechtelijke kinderen worden bij dit huwelijk niet erkend en blijven dus van den Berg(h) heten.

Volgens het bevolkingsregister van Brielle van 1850-1860 woonde Johanna Antonia van den Bergh vóór haar huwelijk samen met de eveneens ongehuwde voornoemde Pieter de Pijper:


 

Haar kinderen Hendrika en Antonie van den Bergh worden ook vermeld. Later komt haar a.s. echtgenoot Wessel Slok bij hen inwonen en hun eerste kind Marietje Slok wordt ook nog ingeschreven. Hierna zal Wessel Slok niet meer in de bevolkingsregisters van Brielle terug te vinden zijn!  

Uit het huwelijk Slok/van den Bergh zijn te Brielle twee kinderen geboren:

Maritje, geboren Brielle 2 juli 1858

Hendrik, geboren Brielle 26 mei 1866

In het bevolkingsregister van Brielle van 1860-1870 worden in het gezin van Pieter de Pijper en Johanna Antonetta van den Bergh vier kinderen genoemd: Maria Slok, Hendrika van den Bergh, Antonie van den Bergh en Hendrik van den Bergh (lees Slok!!):


Marietje Slok overlijdt op 25 april 1860 te Brielle en Hendrika van den Bergh overlijdt aldaar op 19 november 1864:


Een tweede vermelding in het bevolkingsregister van Brielle van 1860-1870 vermeldt het gezin van Pieter de Pijper en Johanna Antonetta van den Bergh met twee kinderen Antony van den Bergh en Hendrik van den Bergh (lees Slok!!): 

 


Op 23 januari 1865 erkent Johanna Antonetta van den Bergh te Brielle haar op 6 juli 1857 te Oostvoorne geboren zoon Antonie (zie ook kantmelding in de geboorteakte van Antonie):

  


(wordt vervolgd)

 

 

 

 

donderdag 7 oktober 2021

Een unieke samengestelde familienaam: van Coeverden Adriani, slechts één naamdrager (2)

(vervolg)

In de bijlagen bij de huwelijksakte vinden we de doopinschrijving van Lambertus en de akte van bekendheid terug:


Uit het huwelijk Adriani- van Coeverden is slechts één kind geboren, een zoon Christoffer Lambertus Daniel, geboren Kampen 20 mei 1843:

Opmerkelijk: de eerste voornaam is Christoffer en niet Christoffel, zoals je zou verwachten

In 1854 vragen zijn ouders toestemming aan de Koning om de achternaam van hun zoon te mogen wijzigen in van Coeverden Adriani (Nederlandsche Staatscourant 27 januari 1854):

En die toestemming wordt verleend (Groninger Courant 13 juni 1855):

Sinds 6 april 1855 heet het kind Christoffer Lambertus Daniel van Coeverden Adriani:

Hij zou tweemaal trouwen.

Het eerste huwelijk vindt plaats op 28 juni 1867 te Kampen. De bruid is Petronella Gezina van Gelder, geboren Kampen 7 juni 1839:

Zij overlijdt kinderloos op 13 februari 1892 te Rheden: 


Naar aanleiding van haar overlijden verschijnt de volgende advertentie in de Standaard van 17 februari 1892:

(wordt vervolgd)


Een unieke samengestelde familienaam: van Coeverden Adriani, slechts één naamdrager (3)

(vervolg)

Christoffer Lambertus Daniel van Coeverden Adriani trouwt voor de tweede keer op 2 juni 1893 te Nuenen met Gerharda Sebilla Verhoeven, geboren Harderwijk 6 oktober 1846:

Ook dit huwelijk blijft kinderloos.

Hij overlijdt op 21 januari 1911 te Rheden:

De overlijdensadvertentie verschijnt in de Standaard van 23 januari 1911:

Zij overlijdt op 6 juni 1919 te Rheden:

De overlijdensadvertentie verschijnt in de Standaard van 10 juni 1919:


De achternaam van Coeverden Adriani is dus slechts door één persoon gevoerd.

donderdag 30 september 2021

Een unieke samengestelde familienaam: van Coeverden Adriani, slechts één naamdrager (1)

De geschiedenis begint in Groningen, alwaar op 14 september 1766 Frans Limburg wordt gedoopt als zoon van Berent Adriani en Geessien Limburg, Frans Limburg heeft zijn tweede voornaam dus te danken aan de achternaam van zijn moeder:

Frans Limburg Adriani trouwt aldaar op 13 september 1786 met Hillegien Grimmius:

Hun zoon Lambertus is op 7 oktober 1787 aldaar gedoopt: 

Zijn vader heet dan Frans L. Adriani.

En dan gebeurt er iets vreemds. Deze zoon Lambertus trouwt in 1809 (ondertrouw 14 mei 1809) te Groningen als Lambartus Grimmius Adriani met Harmanna Smit:

Niet duidelijk is of Grimmius nu de tweede voornaam is van de bruidegom, of dat Grimmius het eerste gedeelte van zijn achternaam is. Feit is wel dat de bruidegom zich sinds dit huwelijk Lambertus Grimmius Adriani noemt.

Uit  hun huwelijk worden te Groningen twaalf kinderen geboren:

1 Jacob, gedoopt 15 oktober 1809, begraven 8 juli 1810

2 Jacob, geboren 29 juli 1811

3 Hillegien, geboren 27 november 1814, overleden 21 september 1818

4 Doodgeboren zoon, geboren en overleden 30 oktober 1816

5 Jantje, geboren 25 juli 1818

6 Hilligje, geboren 15 november 1820

7 Lambertus Harmannus, geboren 3 september 1822, overleden 15 september 1822

8 Doodgeboren dochter, geboren en overleden 25 juni 1823

9 Harmanna Lambertina, geboren 28 mei 1826, overleden 10 augustus 1827

10 Harmanna Lamberta, geboren 3 september 1828, overleden 8 november 1828

11 Lambertus Harmannus, geboren 3 september 1828, overleden 6 september 1828

12 Lambertus Harmannus, geboren 1 juni 1830, overleden 22 juni 1830

Slechts drie van de twaalf kinderen zijn volwassen geworden. Zij zouden alle drie trouwen met de achternaam Adriani:

Jacob Adriani trouwt te Zwolle op 7 mei 1841 met Martha Johanna Theodora Keiser; Jantje Adriani trouwt te Groningen op 28 april 1843 met Albertus Hinderikus Swaagman en Hilligje Adriani trouwt te Groningen op 26 november 1847 met Berend Kloek.

De conclusie moet dus zijn: Hun vader heeft officieus de tweede voornaam Grimmius aan zijn voornaam Lambertus toegevoegd, het is de achternaam van zijn moeder.

Harmanna Smit overlijdt op 18 juni 1837 te Groningen:

Vijf jaar later heeft haar weduwnaar Lambertus Grimmius Adriani opnieuw trouwplannen.

Hij trouwt op 17 augustus 1842 te Kampen met Wilhelmina Frederica van Coeverden, geboren Doornspijk 7 december 1797:


De bruidegom overlegt een akte van bekendheid, waaruit blijkt dat hij, zich schrijvende Lambertus Grimmius Adriani, dezelfde is als de in zijn doopakte vermelde Lambertus Adriani en verder dat de in zijn doopakte als zijn vader vermelde Frans L. Adriani is genaamd geweest Frans Limburg Adriani.

(wordt vervolgd)

 

 


 

woensdag 22 september 2021

De eerste platinabruiloft in Nederland (1872)

Voor zover ik heb kunnen nagaan, vindt de eerste platinabruiloft in Nederland op 14 februari 1872 plaats te Oud- en Nieuw-Gastel.

Het betreft het echtpaar Leonardus Bol/Cornelia Huijgens; zij trouwen op 14 februari 1802 voor de schepenen van Steenbergen, hij is geboren te Oosterhout, zij te Namen:


Enige haast is wel geboden, want hun zoon Theodorus wordt op 18 februari 1802 te Bergen op Zoom gedoopt, vier dagen na de huwelijksvoltrekking!:

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant (PNHC) van 28 februari 1871 wordt melding gemaakt van hun 69-jarig huwelijk:

In de PNHC van 16 december 1871 wordt het 70-jarig huwelijk aangekondigd:

In de Opregte Haarlemsche Courant van 16 februari 1872 wordt eveneens de platina bruiloft aangekondigd:

Kort na de platina bruiloft verschijnt in de Grondwet van 15 februari 1872 een zeer uitgebreid verhaal over de festiviteiten naar aanleiding van het jubileum:

 

Aan de 71-jarige bruiloft wordt weinig aandacht besteed. In de Grondwet van 16 februari 1873 verschijnt de volgende mededeling:

Leonardus Bol overlijdt op 14 augustus 1873 te Oud- en Nieuw-Gastel:


De Zutphense Courant van 19 augustus 1873 publiceert naar aanleiding van zijn overlijden het volgende bericht:

Cornelia Huijgens overlijdt te Oud- en Nieuw-Gastel op 22 september 1875: