donderdag 9 augustus 2018

Waar is Roelof Jacobs Brink overleden? (1)

Roelof Jacobs Brink trouwt op 25 maart 1804 te Midwolda met Jantje Jans Bereboom:


Hij wordt later ook Roelf genoemd en de achternaam van zijn echtgenote wordt ook gespeld als Beereboom.

Uit hun huwelijk worden vier kinderen geboren, van wie één in de periode van de burgerlijke stand, nl. Jacob, geboren Leek 5 januari 1812. De vader doet dan zelf geen aangifte:


Vader Roelof Brink zou bij geen van de huwelijken van zijn vier kinderen aanwezig zijn.
Dochter Jakobje trouwt op 2 juni 1827 te Leek met Reinder Sjirks van der Werf:


Haar vader is dan van beroep arbeider, heeft te Leek gewoond en is sedert enige jaren afwezig, zijn woonplaats is onbekend.

Dochter Stijntje trouwt op 17 oktober 1830 te Leek met Jan Jochums de Vries. Over haar vader worden nu meer bijzonderheden vermeld. Hij was voorheen policiebediende te Leek, maar zijn tegenwoordige woonplaats is onbekend. Uit de huwelijksbijlagen blijkt, dat hij zich in 1814 heeft verwijderd, waardoor het onbekend is of hij nog in leven is:


Dochter Martje trouwt op 3 maart 1839 te Leek met Jannes Almoes:



In haar huwelijksakte wordt vermeld, dat haar vader overleden is, maar dat zij niet weet waar en wanneer hij is overleden.

(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten