woensdag 18 april 2018

Een opmerkelijke huisnaam te 's-Hertogenbosch: den Strontpot

De oudste vermelding van het huis den Strontpot dateert van 1768. Op 9 juni 1768 verkoopt Johannes van Keulen een huis genaamd den Strontpot gelegen te 's-Hertogenbosch in de Windmolenbergstraat aan Francis Colen. Het huis is de verkoper aangekomen bij testament van zijn echtgenote Jacoba van Heeswijk (Rechterlijk Archief  's-Hertogenbosch, inv. nr. 1755, folio 205):


De volgende eigenaar is Francis Guljé, medicinae doctor,wonende te Helmond, gehuwd met Johanna Catharina Coolen. Hij wil het huis dat nu omschreven wordt als staande op het Hinthamereind in de Windmolenbergstraat nabij de kapel op 23 juli 1778 aan Geertrui Smits, weduwe van Lambert Lemmens verkopen. Het huis is voornoemde Johanna Catharina Coolen aangekomen bij overlijden van haar oom Francis Coolen. De verkoop gaat echter niet door: Willem Koolen, een bloedverwant van Johanna Catharina Coolen, vernadert het huis op 25 januari 1779, zoals blijkt uit de kantmelding. Hij wordt dus de nieuwe eigenaar van den Strontpot (Rechterlijk Archief  's-Hertogenbosch, inv. nr. 1768, folio 26):Willem Coolen verkoopt het huis op 13 december 1803 aan Jan Minoretti (Rechterlijk Archief
 's-Hertogenbosch, inv. nr. 1784, folio 238):Jan Minoretti verkoopt het huis op 16 juni 1807 aan Adrianus van Grinsven. Het huis wordt nu omschreven als huis en erve van ouds genaamd den Strontpot gelegen op het Hinthamereind Windmolenbergstraat bij de kapel gequoteerd D 349 V 372. D 349 is het huisnummer: huisnummer 349 in wijk D. V 372 is het verpondingsnummer van hetzelfde huis te lezen als V D 372. Het register, waarin de verpondingsnummers stonden geregistreerd, waarschijnlijk aangelegd in 1807, is niet bewaard gebleven en was te beschouwen als een voorloper van het kadaster (Rechterlijk Archief  's-Hertogenbosch, inv. nr. 1786, folio 121verso):Geen opmerkingen:

Een reactie posten