donderdag 20 oktober 2016

geboren in IJlst, gedoopt in Haarlem

Op 25 juni 1786 trouwen te IJlst Tjerk Ages Bruinsma en Rijkeltje Rijkels Postma:


Uit hun huwelijk zijn o.a. zoon Rijckel en dochter Hielkje geboren. Zoon Rijckel trouwt als Rijckel Bruinsma op 15 februari 1816 te Harlingen met Rinske Bouwes. Hij is 29 jaar geboren te IJlst en wonend te Haarlem, waar zijn ouders ook wonen:


Zijn doopinschrijving is niet terug te vinden in het doopboek van IJlst.
Dochter Hielkje trouwt als Hielkje Bruijnsma op 2 mei 1827 te Haarlem met Johannes Velthuijzen. Zij is geboren te Haarlem oud 26 jaar en haar ouders wonen te Haarlem:


Haar doopinschrijving is in de jaren 1800-1801 niet terug te vinden in het doopboek van Haarlem.

Wat zou er aan de hand zijn geweest? De huwelijksbijlagen bij beide huwelijken geven de oplossing: Rijckel en Hielkje zijn beiden op 15 februari 1809 gedoopt te Haarlem:


Raadpleging van de doopinschrijving te Haarlem levert nog meer informatie, er blijken nóg enkele kinderen van Tjerk Bruinsma en Rijkeltje Postma op 15 februari 1809 te zijn gedoopt en ook moeder Rijkeltje is op die dag gedoopt:


Ook op 15 februari 1809 wordt gedoopt Pieter Arents, geboren Drachten 7 februari 1769, zoon van Arent Roelofs en Wikke Pieters. Wie dat is en waarom hij op dezelfde dag gedoopt is mij niet duidelijk.

Riekeltje Postma overlijdt op 13 augustus 1829 te Haarlem, in haar overlijdensakte is te lezen dat zij op 1 januari 1759 te IJlst is gedoopt, 1759 zal wel 1758 moeten zijn volgens de doopinschrijving van 1809:


Haar ouders worden in de overlijdensakte niet genoemd, maar worden wél vermeld in de doopinschrijving van 1809.

Tjerk Bruinsma overlijdt op 14 maart 1839 te Haarlem:


Hij zou volgens die akte op 27 maart 1766 in Volheeren provincie Friesland geboren zijn. Welke plaats daarmee wordt bedoeld is mij niet duidelijk.

Toevallig vond ik nog de volgende doopinschrijving van een Friezin te Haarlem, die in Drachten is geboren:
Op 12 oktober 1798 is de bejaarde Fokkje Fokkes, dochter van Fokke Brands en Vroukje Roelofs gedoopt. Zij is op 3 augustus 1776 te Drachten geboren:


Zij trouwt op 18 november 1818 te Haarlem met Gerrit van Kamp. Zij is dan 42 jaar geboren te Drachten. Zij overlegt als geboortebewijs de doopinschrijving van 1798. Hoewel het niet uit de huwelijksakte blijkt, is dit huwelijk door echtscheiding ontbonden bij vonnis van de rechtbank te Amsterdam van 17 december 1829. Fokkje woont dan te Amsterdam en Gerrit verblijft in het tuchthuis te 's-Hertogenbosch. Het vonnis is ingeschreven te Amsterdam op 17 mei 1830. Fokkje overlijdt te Haarlem op 26 februari 1855 als wettig gescheiden echtgenote van Gerrit van Kamp. .

De vraag is: Waarom worden personen in Haarlem gedoopt terwijl ze in Friesland geboren zijn? Een mogelijke reden zou kunnen zijn, dat het om mennonisten (doopsgezinden) gaat, hoewel dat niet uit de doopinschrijvingen blijkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten