donderdag 3 maart 2016

De kinderen (geboren 1818-1824) van Maria Wesdorp te Oud-Vossemeer en Renesse (1)

Er doen zich bij de inschrijvingen van de geboorteakten van de kinderen van Maria Wesdorp merkwaardige verschijnselen voor, te beginnen met het eerste kind, zoon Cornelis die op 27 oktober 1818 te Oud-Vossemeer is geboren:


De voornaam van het kind is Cornelis en de achternaam Wesdorp, zou je denken. Maar in de marge van de geboorteakte wordt het kind Cornelis Stram genoemd.
Deze Cornelis overlijdt te Oud-Vossemeer op 6 maart 1819 als Cornelis Stram!:


Zou het zo zijn, dat de vader van deze Cornelis Stram heette? Bij het volgende kind van Maria Wesdorp, dochter Elisabeth die op 19 december 1819 wordt geboren te Oud-Vossemeer, doet zich hetzelfde verschijnsel voor: In de marge van de akte wordt het kind Elisabeth Stram genoemd:


De geboorteakte van het derde kind van Maria Wesdorp brengt enig licht in de duisternis: Aangifte van de geboorte van zoon Anthoni, geboren Oud-Vossemeer 22 november 1822 geschiedt door Johannes Stram, oud 23 jaar, van beroep schoenmaker, die verklaart vader te zijn van het kind:


Op 26 augustus 1824 wordt te Renesse het vierde kind van Maria Wesdorp geboren, een dochter Kornelia. Ook nu verklaart Johannes Stram, oud 24 jaar, van beroep schoenmaker, dat hij de vader is van het kind:


Kornelia overlijdt op 14 mei 1828 als Cornelia Stram te Renesse, als dochter van Johannes Stram en zijn echtgenote Maria Wesdorp:


Johannes Stram en Maria Wesdorp zijn dus tussen de geboorte- en overlijdensdag van Kornelia gehuwd. En inderdaad: Maria Wesdorp trouwt op 27 juni 1825 te Renesse met Johannes Stram:


Bij dat huwelijk wordt dochter Elisabeth erkend, consequentie daarvan is dat Elisabeth sinds het huwelijk Elisabeth Stram heet, maar.... de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft verzuimd een aantekening over deze erkenning in de marge van de geboorteakte van Elisabeth op te nemen en dat heeft voor problemen gezorgd, zoals we in het volgende blog zullen zien. (wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten